Tillgänglig resa

Vi vill att alla ska kunna resa med oss och känna sig välkomna ombord. Vi arbetar hela tiden för att göra våra bussar, tåg, hållplatser och stationer tillgängliga för fler. 

Tillgänglighet

 • Stadsbussar tillgänglighet

  Våra gröna stadsbussar är anpassade så att personer med funktionsnedsättning enkelt ska kunna ta sig ombord, köpa biljett och ta sig av.

  Skånetrafikens gröna bussar rullar i Malmö, Lund, Helsingborg, Trelleborg, Ystad, Landskrona, Ängelholm, Kristianstad, Hässleholm och Eslöv.

  Så tar du dig ombord

  Våra stadsbussar är anpassade så att personer med funktionsnedsättning enkelt ska ta sig ombord, köpa biljett och ta sig av. Vissa av hållplatserna är tillgänglighetsanpassade och bussarna är utrustade med lågt insteg och plattformar som är anpassade i höjd till hållplatserna. Hållplatsstolpen är placerad där du stiger på bussen, vilket betyder att bussen stannar vid samma ställe varje gång.

  Ombord

  Du tar dig ombord genom framdörren, förutom på MalmöExpressen och HelsingborgsExpressen där alla dörrar kan användas. Ombord finns prioriterade platser för dig som har någon form av funktionsnedsättning. Det finns också platser för rullstolar, rullatorer och andra hjälpmedel. Det är det tillgängliga utrymmet vid varje resa som avgör hur många hjälpmedel som kan tas med i bussen.

  • Rullstolsplatsen på stadsbussarna är utrustad med ryggplatta, utfällbart sidostöd, handtag samt en särskild stoppknapp.
  • Ryggen placeras mot föraren och hjulen på rullstolen låses för ökad säkerhet.
  • Golven ombord på bussarna är utan nivåskillnader i den främre delen för att underlätta på- och avstigning samt biljettköp. 

  Hjälp av bussförare

  Bussföraren ska vara behjälplig när du tar dig av och på och se till att du är säkert placerad. Du kan också få hjälp med biljettköp. Du stiger av antingen via mittdörr eller via framdörr. På MalmöExpressen kan alla dörrar användas, även de bakre.

  Hörselslinga och utrop

  På alla stadsbussar finns hörselslinga samt audiovisuellt utrop. Detta innebär att det finns automatiskt hållplatsutrop samt en inre skylt med information om nästa hållplats.

 • Regionbussar tillgänglighet

  Många av våra gula bussar är anpassade och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 

  De gula bussarna består av regionbuss, pendeln och SkåneExpressen. De flesta av våra hållplatser är tillgänglighetsanpassade.

  Så tar du dig ombord

  Hållplatsstolpen är placerad där man stiger på bussen, vilket betyder att bussen stannar vid samma ställe varje gång. Om du är rullstolsburen eller reser med annat hjälpmedel, tar du dig ombord genom framdörren, förutom på SkåneExpressen där påstigning med hjälpmedel sker via mittdörr. 

  De gula regionbussarna är av låggolvstyp och har en ramp, som bussföraren enkelt och snabbt fäller ut om det behövs för att stiga ombord eller stiga av.

  På SkåneExpressen finns lift för enkel ombord- och avstigning genom mittdörren. På de nyare fordonen, till exempel SkåneExpressens dubbeldäckare, är nivåskillnaden mellan bussens insteg och plattformskant så låg, att ramp används istället för lift.

  Så fungerar det ombord

  Bussarna har särskilda platser för rörelsenedsatta samt rullstol, rullator och andra hjälpmedel. Rullstolsplatsen/platserna ombord har ryggplatta, utfällbart sidostöd, handtag samt en särskild stoppknapp. Ryggen placeras mot föraren och hjulen på rullstolen låses för ökad säkerhet. Det är det tillgängliga utrymmet vid varje resa som avgör hur många hjälpmedel som kan tas med i bussen.

  Alla gula bussar är utrustade med säkerhetsbälte. 

  Hjälp av bussföraren

  Bussföraren hjälper dig ombord om du behöver. När du kommit ombord och är säkert placerad hjälper bussföraren till med biljettköpet.

  Hörselslinga och utrop

  På alla gula regionbussar finns hörselslinga samt audiovisuellt utrop. Detta innebär att det finns automatiskt hållplatsutrop samt en inre skylt med information om nästa hållplats.

 • Tåg tillgänglighet

  Våra tåg, Pågatågen och Öresundståg, är tillgänglighetsanpassade för att du med funktionsnedsättning enkelt ska kunna resa.

  Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan köpa biljett i biljettautomat, på kundcenter eller andra köpställen, kan du köpa biljett ombord. Kundvärden skriver i dessa fall ett inbetalningskort på resans pris för dig att ta med.

  Du kan också köpa biljett i Skånetrafikens app

  Öresundståg

  Mittvagnen på Öresundståget är en låggolvsvagn med insteg på samma nivå som plattformen. På dörren finns en symbol som visar att denna vagn är lättast att komma ombord på med hjälpmedel. I de fall det behövs, finns en ramp för att ytterligare underlätta på- och avstigning. 

  Ombord

  • Vagnutrymmet ombord på tåget är breddat för lättare navigering.
  • Det finns en anpassad rullstolsplats med säkerhetsanordning.
  • Vid rullstolsplatsen finns en väggtelefon om du behöver hjälp samt en rymlig toalett.
  • I kupédelen som ligger i direkt anslutning till låggolvsdelen finns mer utrymme för rullstolar, rullatorer och andra hjälpmedel som kan användas i mån av plats.
  • Det är det tillgängliga utrymmet vid varje resa som avgör hur många hjälpmedel som kan tas med på tåget.

  Kundvärd finns där för dig
  På alla Öresundståg finns det kundvärdar som hjälper dig med ombord- och avstigning, placering av hjälpmedel, information om tidtabeller och annat som är viktigt  - före, under och efter resan.

  Pågatåg

  Pågatågen känns igen på sin lila färg. Entréerna  är i höjd med plattformen och vid tågens mitt finns dörrar som är markerade med rullstolssymbol. Symbolen visar att denna vagn är lättast att komma ombord på med hjälpmedel. Genom att trycka på symbolen kan du som behöver assistans också påkalla hjälp från tågvärden. Kundvärden kan vid behov fälla ut en ramp för att ytterligare underlätta påstigning. 

  Välj främre tågsättet 
  Om tåget är längre och består av två eller fler tågsätt ska du som behöver hjälp att ta dig ombord välja mittdörren på det främre. Tågvärden har då möjlighet att hjälpa dig på bästa sätt.

  Ombord

  • Ombord finns en anpassad rullstolsplats med säkerhetsanordning.
  • Vid rullstolsplatsen finns en väggtelefon om du behöver hjälp samt en rymlig toalett.
  • I kupédelen som ligger i direkt anslutning till låggolvsdelen finns mer utrymme för rullstolar, rullatorer och andra hjälpmedel som kan användas i mån av plats.
  • Det är det tillgängliga utrymmet vid varje resa som avgör hur många hjälpmedel som kan tas med på tåget.

  Ljud och hållplatsutrop
  Alla Pågatåg är utrustade med ljudfyrar i dörrarna så att du ska höra när dörrarna öppnas och stängs, samt hörselslinga och audiovisuellt utrop. Detta innebär att det finns automatiskt hållplatsutrop samt en inre skylt med information om nästa hållplats.

  Tågvärd finns där för dig
  På alla Pågatåg finns det tågvärdar som hjälper dig med ombord- och avstigning. Du kan också få hjälp med placering av hjälpmedel, information om tidtabeller och annat som är viktigt  - före, under och efter resan.

 • Hjälpmedel

  Ta med rullstol, rullator och andra förflyttningshjälpmedel utan kostnad och i mån av plats. 

  Rullstol, rullator och andra förflyttningshjälpmedel tas med kostnadsfritt och i mån av plats. Ett hjälpmedel får maximalt vara 70 cm brett, 120 cm långt och väga maximalt 300 kg inklusive resenär. Elrullstol med styre (elscooter) får endast tas med på tåg och spårvagnar. 

  Alla våra bussar är utrustade med:

  • Utvändigt utrop av linjenummer och destination vid framdörren
  • Inre hållplatsinformation med utrop och text
  • Kontrastmarkerad stanna-knapp
  • Kontrastmarkerad dörröppnare
  • Kontrastmarkerade handtag
  • Kontrastmarkerade nivåskillnader och trappsteg
  • Belysning på föraren i mörker
  • Hörselslinga vid förarplatsen
  • Ramp eller lift som kan överbrygga om det finns mellanrum mellan hållplats och buss vid på- och avstigning
  • Förare som hjälper till vid på- och avstigning
  • Särskild plats för rullstol eller annat hjälpmedel
  • Särskild stanna-knapp vid rullstolsplats
  • Minst två särskilt anpassade sittplatser nära framdörr med armstöd, extra hög sits och särskild stannaknapp

  Alla våra tåg är utrustade med:

  • Entré i höjd med plattform
  • Utskjutningsbara fotsteg
  • Inre hållplatsinformation med utrop och text
  • Ramp om det finns mellanrum/höjdskillnad mellan perrong och tåg vid på- och avstigning
  • Kontrastmarkerade nivåskillnader och trappsteg
  • Kontrastmarkerad dörröppnare och symboler
  • Tågvärdar som hjälper till vid på- och avstigning
  • Särskild plats för rullstol eller annat hjälpmedel
  • Anpassad toalett
  • Nödtelefon i varje entré samt på toalett
  • Ljudfyrar i dörrarna
  • Hörselslinga och audiovisuellt utrop

   

 • Ledar-, service-, och signalhund

  Reser du med hund som hjälpmedel? Du reser med ledarhund, servicehund och signalhund utan extra kostnad. Detta gäller både i Sverige och över Öresund.

  Normalt finns avsedda platser eller avdelningar för sällskapsdjur ombord, men när det gäller ledarhund, servicehund och signalhund får de vid behov vistas i hela fordonet.

 • Medresenär - ledsagare

  Du som har ett giltigt färdtjänstbevis får kostnadsfritt ta med dig en ledsagare vid resor med Skånetrafiken.

  Denna förmån gäller i hela Skåne och med Öresundståg till Danmark. Färdtjänstresenärer i Skåne kan även ta med sig en ledsagare kostnadsfritt inom hela Hallandstrafikens allmänna kollektivtrafik.

  Observera att du måste lösa biljett för dig själv om du reser till Danmark och för resor vidare mot Halland, det vill säga till stationer efter Båstad.

 • Ledsagarservice

  Du som har funktionsnedsättning kan få gratis ledsagning från och till mötesplats på tågstationen.

  Vi erbjuder ledsagning på flera stationer inom Skåne. Behöver du ledsagning behöver du beställa den senast 24 timmar innan du åker.

  Ledsagning utanför Skåne

  Om du behöver ledsagning utanför Skånes kontaktar du trafikhuvudman i det län du behöver hjälp i.

  Beställ ledsagning

  Du ska beställa din ledsagning när du bokar din resa. Om du inte beställt biljett i förväg så kan du beställa ledsagning genom att kontakta Skånetrafikens Kundtjänst på telefon 0771 – 77 77 77 (säg "ledsagning").

  Personalen frågar dig om ditt namn, telefonnummer och adress. De frågar dig också om vilken hjälp du behöver. Personalen skickar din beställning till en sambandscentral som ordnar att du får ledsagning på hela resan. Efter bokning får du en bekräftelse via SMS eller e-post. Du måste beställa ledsagning senast 24 timmar innan du behöver ledsagning till eller från ett tåg.

  Så fungerar ledsagningen

  Ledsagaren möter dig vid utpekade mötesplatser på stationen och följer med dig till tåget. Ledsagaren har gul reflexväst med ordet ledsagare tydligt markerat både på framsidan och på baksidan av västen.

  Om du har en bokad plats på tåget, så ser personalen ombord till att du hittar till din bokade plats. Ska du byta tåg, möter ledsagaren dig vid tågets dörr och hjälper dig att byta tåg. 
  När resan är slut möter ledsagaren dig vid tågets dörr och går med dig till mötesplatsen.

  Mötesplatsen

  Mötesplatserna har skyltar med text och symboler i relief och i punktskrift. Mötesplatserna finns oftast utomhus, men också inomhus om väntsalen är tillgänglig.

  Nödnummer om du får problem med din bokade ledsagning
   
  Om du får problem med din förbokade ledsagning kan du ringa ett särskilt nödnummer: telefon 0774-44 55 55.

  Nödnumret hittar du på mötesplatsskyltarna och på din bokningsbekräftelse.

  Bagage

  Ledsagaren kan hjälpa dig att bära dina väskor på stationen. Du får bara ha med dig två stycken väskor.

  Det här får du inte hjälp med

  Ledsagaren kan inte hjälpa dig att köpa biljett eller gå till andra platser på stationen. Ledsagaren kan inte ge dig samma stöd som en personlig assistent.

 • Nya biljettsystemet

  Vi anpassar våra biljettautomater och appen till våra kunder med funktionsnedsättning.

  I samband med att vi släppte ett nytt biljettsystem i december 2019 tillkom flera anpassningar för att öka tillgängligheten till vår trafik. Vi arbetar givetvis löpande för att vår trafik och våra verktyg ska bli ännu mer tillgänglig. 

  • Biljettautomaten och appen är utvecklad med högkontrast- och färgblindhetstester.
  • Biljettautomaten och appen har testats av personer med nedsatt syn. Vi har även fått rådgivning och konsultation om hur vi bäst anpassar appen och automaten i framtiden för personer med nedsatt syn som använder talsyntes.
  • Den nya biljettautomaten har en stor skärm och stor text med mycket stora knappar som ska vara enkla att använda
  • Vid test av användare (även de över 70) har uppfattningen varit att det är lätt att se texten och "pricka" knapparna på biljettautomatens skärm.
  • Vi har även via genvägar som till exempel de planerade snabbiljetterna, gjort det lättare för de som till exempel på grund av nedsatt syn, handskakningar eller kognitiva hinder tycker att det känns bökigt att göra fullständiga resesökningar.

  Pågående utveckling:

  • Det arbetas just nu med att få ut en release i appen där man ska ha en tillfredställande talsynteslösning (VoiceOver). Lagen för digital tillgänglighet träder in 23 juni 2021.
  • Biljettautomaten har en planerad anpassning för helt synskadade, men först måste den göras klar på andra sätt. Nu testas personer i rullstol där vi kontrollerar ergonomi på automaten.
   Biljettautomaten följer EU:s tillgänglighetskrav EN 301 549 för ergonomi för rullstolsburna personer som träder i laga kraft i juni 2020. Vi har trots det skapat en anpassad lösning i själva mjukvaran för de med låga rullstolar och/eller begränsad rörlighet i armarna.
  • Nästa testgrupp för appen och biljettautomaten är dyslektiker, där vi testar språk och kommunikation. Personer med begränsade kunskaper i svenska kommer även testas.