Miljö och hållbarhet

Vi har redan kommit en bit på väg på vår resa mot ett mer hållbart samhälle – och vi gör resan tillsammans med dig. När du stiger på bussen eller tåget medverkar du till att uppnå nationella klimatmål och globala hållbarhetsmål. Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet och alla beslut som fattas.

  • En enkel insats för miljön

    Genom att åka kollektivt minskar du din resas klimatutsläpp med cirka 90 procent jämfört med om du skulle ha gjort resan med bil.

  • Bra miljöval

    Under 2021 fick Skånetrafiken en ny och utökad licens för Bra Miljöval.