Serviceresor

  • Sjukresa

    Om du blir sjuk och behöver resa till sjukvården kan du göra det på olika sätt. Bussar och tåg är ofta ett bra alternativ. Läs om sjukresa här.

  • Färdtjänst

    Med särskilt tillstånd kan du bli beviljad färdtjänst. Du reser då med personbil eller specialfordon med serviceresor. Läs om färdtjänst här.

  • Tillgänglig resa

    Vi arbetar hela tiden för att göra våra bussar, tåg, hållplatser och stationer tillgängliga för fler.