Tillgänglighetsredogörelse för Skånetrafiken.se

Det här dokumentet beskriver hur Skånetrafikens webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Skånetrafiken står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Skånetrafikens webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från skanetrafiken.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom:  

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning. Här kan du anmäla detta. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Skånetrafiken.se har i samband med det nya lagkravet granskats av en oberoende aktör. Vi har fått till oss en lista om åtgärder för att öka tillgängligheten på hemsidan. Arbetet pågår löpande.
Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Här nedan beskriver vi innehåll som på ett eller annat sätt inte är helt tillgänglig för kunder utan synförmåga, med nedsatt synförmåga eller nedsatt färgseende.

 • Flera videofilmer till exempel om "köp kort och biljett" saknar transkription och syntolkning.
 • Chattfunktionen är oåtkomlig via tangentbordet. När sidan förstoras försvinner chattknappen och knapparna "Tyck till" och "Chatt" har ingen fokusmarkering och hamnar utanför skärmen.
 • Textfärgen, vissa symboler på kartan, kantlinjen på textfält, knapparna på "Expandera resa" och textrutor har inte tillräckliga kontraster mellan text och bakgrund.
 • Det går att förstora text, men på vissa ställen flödar den ut på ett sätt som försvårar läsning.
 • Vissa länkar visar inte alltid tydligt vart de leder.
 • Bilden i länken till lyssnafunktionen i sidhuvudet saknar textalternativ.
 • Funktionen skärmmask i "Talande Webb" går inte att styra via tangentbordet.
 • Fokusordningen avviker från presentationsordningen på ett sätt som är förvirrande, följer ej den visuella ordningen.
 • Alternativa texter saknas på några bilder vid till exempel kortköp.
 • Funktion för kvitto vid ”blippa” presenteras på engelska och bristfälliga felmeddelanden kan förekomma.
 • Vissa dokument på hemsidan saknar titel.
 • Ord och fraser på andra språk är inte maskinläsbart uppmärkta. Till exempel länken "Translate" i sidhuvudet.
 • Hjälp- och inställningsdialogerna i lyssnafunktionen saknar maskinläsbara namn.
 • I lyssnafunktionens inställningsdialog, under "skärmmask", saknas komponenterna för att välja färger. Många av dem saknar även roller.
 • Vissa ansökningar om ersättning är tidsbegränsade och kunder får ingen information om det innan processen påbörjas.
 • Vissa rullgardinlistor i ansökningarna om ersättning samt inmatningsfält är inte maskinläsbara.
 • Ledtexten ”ja, kontakta mig" samt "jag godkänner att mina personuppgifter behandlas av Skånetrafiken” under kort, appar, biljetter och priser är inte maskinläsbara.

Här nedan beskriver vi innehåll som på ett eller annat sätt inte är helt tillgänglig för kunder med nedsatt hörsel eller utan hörsel:

 • Vissa videofilmer på hemsidan saknar textning.
 • Bilden i länken till lyssnafunktionen i sidhuvudet saknar textalternativ.
 • Vissa ansökningar om ersättning är tidsbegränsade och kunder får ingen information om det innan processen påbörjas.

Här nedan beskriver vi innehåll som på ett eller annat sätt inte är helt tillgänglig för kunder med nedsatt styrka och nedsatt rörlighet:

 • Att navigera med enbart med tangentbordet fungerar inte på flera ställen. I "Sök resa" går det inte att byta riktning mellan fälten med endast tangentbordet.
 • Det finns flera stäng-knappar som inte går att aktivera med endast tangentbord.
 • Det går inte att välja datum i "Sök resa" med endast tangentbord.
 • Chattfunktionen är oåtkomlig via tangentbord.

Här nedan beskriver vi innehåll som på ett eller annat sätt inte är helt tillgänglig för kunder med kognitiv nedsättning:

 • Det finns inget sätt att hoppa förbi innehåll som återkommer på flera sidor, till exempel en "skipplänk" för att komma direkt till huvudinnehållet.
 • Ord och fraser på andra språk är inte maskinläsbart uppmärkta. Till exempel länken "Translate" i sidhuvudet.
 • Listan för att välja språk under "Translate" saknar synlig ledtext eller ifyllnadsanvisning.
 • Vissa ansökningar om ersättning är tidsbegränsade och kunder får ingen information om det innan processen påbörjas.
 • Vissa videofilmer saknar textning.
 • Dokument saknar titel.

Brister kommer att åtgärdas löpande. Har du frågor kontakta oss på Skånetrafiken. På mejl tillganglighet@skanetrafiken.se
Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 2021-11-31.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Under våren 2020 har en oberoende aktör genomfört granskningar av delar av vår hemsida. Under hösten 2020 kommer Skånetrafiken arbeta intensivt för att förbättra tillgängligheten på våra digitala plattformar. Förbättringar av våra tjänster kommer att göras löpande.
Senaste bedömningen gjordes våren 2020. Webbplatsen publicerades år 2014. Redogörelsen uppdaterades senast den 28 juni 2021.