Tillgänglighetsredovisning Skånetrafikens app

Skånetrafiken står bakom den här applikationen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Skånetrafikens app. Det här dokumentet beskriver hur Skånetrafikens app uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Appens tillgänglighet

Vi är medvetna om att delar av vår app inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om ”Innehåll som inte är tillgängligt” för mer information.

Om du inte kan använda delar av appen

Om du behöver innehåll från Skånetrafikens app som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan så kan du kontakta oss.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Svarstiden är normalt inom en vecka.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande tillgänglighet i appen kan du anmäla det till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Här kan du anmäla det

Teknisk information om appens tillgänglighet

Den här applikationen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi granskar löpande våra tjänster i appen.

Appen har i samband med det nya lagkravet granskats av en oberoende aktör och arbetet pågår nu med att justera och öka tillgängligheten.

Funkas granskning av iOS-appen

Funkas granskning av Android-appen

Nedan redovisas exempel på brister som vi har fått till oss och som vi jobbar med att förändra.

Prioriterade åtgärder ioS

Här nedan beskriver vi innehåll som på ett eller annat sätt inte är helt tillgänglig för kunder utan synförmåga, med nedsatt synförmåga eller nedsatt färgseende:

 • Vi ska säkerställa möjlighet till skalbar text (pågår och är klart 2021).
 • Möjliggör för skärmrotation (se nedan).
 • Felmeddelanden måste skrivas ut i text och kunna läsas upp (planerat klart sista kvartalet 2021 och första kvartalet 2022).
 • Kontrollera att element är grupperade korrekt för att minska onödig navigering (planerat klart första och andra kvartalet 2022).
 • Ge alternativ för funktioner som är beroende av gester. Till exempel svajpa för att se fler avgångar (panerat klart 2021).

För att stödja skärmrotation behöver vi göra ett större ingrepp på appens design. Det kommer därför att ta mycket resurser i anspråk. I dagsläget har vi ingen tidplan för när det här kan göras. Det finns en möjlighet att söka resa och köpa biljetter via Skånetrafikens hemsida. Där fungerar skärmrotation så länge webbläsaren ger stöd för detta.

Här nedan beskriver vi innehåll som på ett eller annat sätt inte är helt tillgänglig för kunder med nedsatt styrka och nedsatt rörlighet:

 • Kontrollera att element är grupperade korrekt för att minska onödig navigering (planerat klart första och andra kvartalet 2022).
 • Ge alternativ för funktioner som är beroende av gester. Till exempel svajpa för att se fler avgångar (panerat klart 2021).

Här nedan beskriver vi innehåll som på ett eller annat sätt inte är helt tillgänglig för kunder med kognitiv nedsättning:

 • Felmeddelanden måste skrivas ut i text och kunna läsas upp (planerat klart sista kvartalet 2021 och första kvartalet 2022).
 • Kontrollera att element är grupperade korrekt för att minska onödig navigering (planerat klart första och andra kvartalet 2022).
 • Ge alternativ för funktioner som är beroende av gester. Till exempel svajpa för att se fler avgångar (panerat klart 2021).

Prioriterade åtgärder Android 

Här nedan beskriver vi innehåll som på ett eller annat sätt inte är helt tillgänglig för kunder utan synförmåga, med nedsatt synförmåga eller nedsatt färgseende:

 • Möjliggör för skärmrotation (se nedan).
 • Kontrollera att element blir upplästa korrekt (pågående och klart 2021).
 • Ge alternativ för funktioner som är beroende av gester. Till exempel svajpa för att se fler avgångar (planerat klart  2021).

För att stödja skärmrotation behöver vi göra ett större ingrepp på appens design. Det kommer därför att ta mycket resurser i anspråk. I dagsläget har vi ingen tidplan för när det här kan göras. Det finns en möjlighet att söka resa och köpa biljetter via Skånetrafikens hemsida. Där fungerar skärmrotation så länge webbläsaren ger stöd för detta.

Här nedan beskriver vi innehåll som på ett eller annat sätt inte är helt tillgänglig för kunder med nedsatt styrka och nedsatt rörlighet:

 • Ge alternativ för funktioner som är beroende av gester. Till exempel svajpa för att se fler avgångar (planerat klart  2021).

Här nedan beskriver vi innehåll som på ett eller annat sätt inte är helt tillgänglig för kunder med kognitiv nedsättning:

 • Ge alternativ för funktioner som är beroende av gester. Till exempel svajpa för att se fler avgångar (planerat klart  2021).

Hur vi testat appen och arbetet framåt

En granskning av appen Skånetrafiken gjordes av konsultbolaget Funka under april 2021. 

Funkas granskning av iOS-appen

Funkas granskning av Android-appen

Parallellt med Funkas granskning har flera användbarhetstester genomförts med personer som är blinda eller har kraftigt nedsatt syn. Vi har ett väl utvecklat samarbete med olika intresseorganisationer för att säkerställa att våra appar fungerar på bästa sätt för användarna.

Under hösten 2021 kommer Skånetrafiken att fortsätta arbeta för att förbättra tillgängligheten på våra digitala plattformar. Förbättringar av våra tjänster kommer att göras löpande.

Senaste bedömningen gjordes april 2021.

Appen publicerades år 2017.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 juni 2021.