Närtrafiken

Närtrafik finns ofta om du bor i ett område där det saknas busslinjer.

Närtrafik är ofta resor med taxi. Du behöver alltid förbeställa resorna. Vi erbjuder närtrafik i samarbete med kommunerna.

Gör så här för att förbeställa:

  • Om du ser en "telefonikon" när du söker din resa så har du möjlighet att åka med förbeställd trafik. Turen körs med taxi och måste beställas på telefon 0771-77 44 99 minst två timmar i förväg.
  • Du har rätt till närtrafik om du har mer än två kilometer till närmaste hållplats och inte bor längs en vanlig busslinje.

Så betalar du

  • Betalning för biljett för resa med anropsstyrd trafik kan köpas i Skånetrafikens app.
  • Periodbiljetter och Sommarbiljetten gäller för resa.
  • Biljett kan inte köpas av föraren
  • Tänk på att du inte kan ta med dig cykel i närtrafiken. 

Tidtabeller

Tiderna i tidtabellerna är cirkatider. Om du ska resa en tidig morgontur vill vi helst att du beställer turen dagen innan.

Tidtabeller att skriva ut eller beställa hittar du här.