Närtrafik

Närtrafik finns ofta om du bor i ett område där det saknas busslinjer.

Närtrafik är ofta resor med taxi. Du behöver alltid förbeställa resorna. Vi erbjuder närtrafik i samarbete med kommunerna. 

Hur vet jag att jag kan söka närtrafik? 

  • Sök din resa på hemsidan eller i appen. Kommer det upp en "telefonikon" när du söker din resa så har du möjlighet att åka med förbeställd trafik. 

Gör så här för att förbeställa

  • Du beställer din resa på telefon 0771-77 44 99
  • Du måste ringa minst två timmar i förväg.

Så betalar du

  • Betalning för biljett för resa med anropsstyrd trafik kan köpas i Skånetrafikens app.
  • Periodbiljetter och Sommarbiljetten gäller för resa.
  • Du kan inte köpa biljett av föraren.
  • Tänk på att du inte kan ta med dig cykel i närtrafiken. 

Vem är berättigad närrafik? 

Vi utgår ifrån den adress du vill resa ifrån. Det är flera saker som avgör om adressen är berättigad närtrafik eller inte. Dels beror det på avståndet till närmsta hållplats, och hur den ordinarie kollektivtrafiken går i området. 

Tidtabeller

Tiderna i tidtabellerna är cirkatider. Om du ska resa en tidig morgontur vill vi helst att du beställer turen dagen innan.

Tidtabeller att skriva ut eller beställa hittar du här.