Biljettkontroll

Det är viktigt att alla som reser med oss har en giltig biljett. Varje biljettköp gör skillnad och bidrar till att vi kan köra så många tåg och bussar som möjligt.

Om du inte har en giltig biljett när du reser med oss kan du behöva betala en tilläggsavgift. Om du tycker att tilläggsavgiften är felaktig har du alltid rätt att överklaga den. 

Hur fungerar en biljettkontroll?

Skånetrafiken utför kontroller på alla bussar och tåg i Skåne samt på tåg som kör över till Danmark på Öresundsbron. Tågpersonal som arbetar ombord gör kontroller vid varje resa, men vi har också kontrollanter som gör extra kontroller.

Våra kontrollanter har ofta uniform så att de är lätta att känna igen. Om kontrollanterna är civilklädda ska de alltid kunna legitimera sig med en ID-bricka.  

Vid en kontroll tittar vi på alla kunders biljetter för att se om de är giltiga för resan. Om du inte har en giltig biljett vid en biljettkontroll utfärdar kontrollanten eller tågvärden en tilläggsavgift. I dagsläget är tilläggsavgiften 1000 kronor.

Laglig rätt

Biljettkontroller på bussar och tåg görs med stöd av lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Har du inte en giltig biljett vid en biljettkontroll säger lagen att vi kan utfärda en tilläggsavgift.

Vad säger resevillkoren? 

Vid en kontroll har personalen enligt våra resevillkor rätt att kräva att du ska visa eller lämna över din biljett samt ytterligare handlingar. Ytterligare handlingar kan vara till exempel legitimation eller studentlegitimation. 

Här hittar du våra resevillkor

Bemötande

Kontrollanten ska genom sitt bemötande och agerande skapa trygghet och en god trivsel ombord för våra resenärer. Kontrollerna ska utföras enligt Skånetrafikens värderingar och präglas av serviceanda och korrekt bemötande oavsett situation. Under rådande omständigheter ska våra kontrollanter även ta hänsyn till eventuell trängsel och göra alla kontroller på ett säkert sätt.

Om du reser med studentrabatt

Om du reser med en biljett med studentrabatt så måste du ha en giltig studentlegitimation från Mecenat, Studentkortet eller WeStudents med studentresesymoblen i mobilen. Dessutom behöver du ha en giltig ID-handling. Annars får du en tilläggsavgift. Har du fått en tilläggsavgift har du fem arbetsdagar på dig att uppvisa fullständiga resehandlingar som visar att du är student. Detta gör du på något av våra kundcenter. En administrativ avgift på 100 kronor tillkommer för att tilläggsavgiften ska avskrivas.

Bestrida tilläggsavgift

Du har alltid rätt att bestrida en tilläggsavgift om du tycker att den är felaktig. Du måste skicka in den inom åtta dagar från kontrolltillfället. Och glöm inte att fylla i dina kontaktuppgifter!

Gör så här:

1. Skriv numret på din faktura, ditt namn och din adress.

2. Skriv kontrollantens nummer. Detta hittar du i högra hörnet på kundkopian.

3. Beskriv sedan kort vad som hänt, alltså varför du vill bestrida tilläggsavgiften. Om du har använt vårt reskort behöver du uppge kortnumret i din beskrivning. Har du använt vår app noterar du alltid mobilnumret.

Här kan du bestrida din tilläggsavgift

Du kan också bestrida din tilläggsavgift via adressen nedan.

Adress

Skånetrafiken

Kontrollavgift

281 83 Hässleholm

Telefon

Du når oss på telefon 0451-28 84 00 måndag-fredag klockan 9-11.30 och tisdagar även klockan 13-15. Vi kan inte fatta några beslut per telefon utan tar beslut efter att vi har fått alla uppgifter skriftligt.

Personuppgifter

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter