Vi testar flexibel kollektivtrafik 

2024-04-24

En mindre buss som körs på beställning där kunderna bestämmer vart de vill resa; i höst testar Skånetrafiken SkåneFlex tillsammans med tre kommuner.  

Behoven av resande skiljer sig åt mellan stad och landsbygd i Skåne. Den kollektivtrafik som finns idag möter vissa behov, men Skånetrafiken vill ta reda på hur man kan möta fler. Tillsammans med kommunerna Svalöv, Sjöbo och Tomelilla testar vi därför en helt ny typ av kollektivtrafik. 

SkåneFlex är en mindre buss som körs på beställning, utan tidtabell eller fast linjesträckning. Kunderna bestämmer när och vart de vill resa.

Tanken är att kunderna ska kunna göra sina beställningar via en app eller via telefon. Resorna utförs sedan med små bussar inom ett definierat geografiskt område och under angivna tider. 

SkåneFlex är ett test, ska starta hösten 2024 och pågå under cirka ett år. Löpande under hela testtiden, är det viktigt med nära dialog med invånare och resenärer, och utifrån det utveckla och anpassa tjänsten, baserat på nya lärdomar. All ordinarie linjelagd trafik i områdena fortsätter förstås som planerat under testperioden!

Nyfiken på att läsa mer? Vi uppdaterar vår SkåneFlex löpande under testperioden. Klicka på länken nedan för att komma dit.

SkåneFlex i Svalöv och Sjöbo/Tomelilla