Skånetrafikens biljettautomater får nya placeringar

2023-08-24

Vid tidtabellskiftet i december, när dubbelspåret mellan Ängelholm och Helsingborg och fyrspåret mellan Lund och Malmö öppnar, får Skåne två nya tågstationer och sex upprustade tågstationer med nya plattformar.

Detta gör att vi behöver byta plats på cirka 35 biljettautomater.

Idag använder de allra flesta kunder appen när de köper biljett. Därför behövs inte lika många biljettautomater på en och samma station. Efter en utvärdering, har vi därför bestämt att flytta 35 biljettautomater så att alla får en smartare placering.

Vi började redan i vecka 33 med att plocka ner 6 automater, alla kommer att användas på de nya perrongerna på Åkarp, Hjärup, Burlöv längs de nya spåren mellan Lund och Malmö som öppnar 10 december 2023.

Följande automater har tagits bort:

  • Två biljettautomater från Triangelns Södra (två blir kvar).
  • Tre biljettautomater från Triangelns Norra (tre blir kvar).
  • En biljettautomat från Malmö C P-huset (ingen blir kvar).

Senare i höst kommer ytterligare 30 biljettautomater plockas ner vid olika tillfällen och placeras ut inför att stationerna/perrongerna öppnas i december.