Så söker du din resa

2024-02-15

När du söker din resa får du automatiskt upp förslaget om snabbaste resan, med få byten och kort sträcka att gå.

Vill du få flera förslag? Anpassa då din sökningen efter dina behov:

  • Välj trafikslag, vill du bara åka stadsbuss, regionbuss eller tåg?
  • Välj om du vill få se förslag från närliggande hållplatser eller inte.
  • Välj vad du vill prioritera - snabbaste vägeneller få byten till exempel.
  • Anpassa sökningen efter hur fort du eller hur långt du vill förflytta dig. 

I appen kan du ändra dessa inställningar under "Filter" längst uppe till  höger när du söker din resa. Vid sökning på hemsidan kan du klicka på "anpassa sökning".