Vi vill veta vad du tycker

2024-02-08

Vi vill fördjupa vår kunskap om dig som reser med våra bussar och tåg. Därför startar vi två nya kundpaneler under våren.

Den första panelen är avsedd för unga i åldern 15-19 år, medan den andra riktar sig till resenärer över 65 år.

Förra året fick vi in 37 908 kundsynpunkter. Synpunkter är ett viktigt redskap när vi utvecklar alla våra tjänster och planerar vår trafik. Vi vill förstå på djupet vad det är just du behöver. Därför har vi startat två nya kundpaneler med fokus på unga och äldre.  

Kundpaneler är ett komplement till vår vanliga kundservice, med möjlighet ställa frågor och verkligen lyssna till dina behov.  

Vill du delta? 

Är du intresserad av att delta i våra kundpaneler? Anmäl ditt intresse genom att mejla oss på kundpanelen@skanetrafiken.se 

Vi har sedan tidigare en kundpanel med 160 pendlare, som svarat på 14 frågor det senaste året.   

Kort fakta om våra undersökningar  

Utöver kundservice och kundpaneler samlar Skånetrafiken in data från den nationella kundundersökningen Kollektivtrafikbarometern (Kolbar). Genom Kolbar ställs löpande frågor till skåningen om kundnöjdhet, resvanor och attityder till kollektivtrafiken.

Undersökningen har 800 respondenter per månad (9 600 per år). De som intervjuas är ett representativt urval mellan 15–85 år, både de som använder kollektivtrafiken och de som inte gör det.