Nya biljettpriser 2024

2023-12-19

Inför varje nytt år ser Region Skånes kollektivtrafiknämnd över Skånetrafikens biljettpriser. För 2024 blir det inga ändringar av biljettpriserna för privatpersoner inom Skåne.  

Däremot justeras priserna för resor över Öresund och biljetter som köps av kommunerna. De nya priserna gäller från och med den 1 januari 2024. 

Justeringen av biljettpriser för resor via Öresundsbron innebär att en enkelbiljett höjs med 15 kronor, en 30-dagarsbiljett med 325 kronor och Flex 10/30 med 200 kronor. 

Biljetter som köps av kommunerna, till exempel för serviceresor, skolelever och ungdomar, höjs med 2,7 procent. De nya priserna varierar beroende på avtal med respektive kommun. 

Varför justeras biljettpriserna?  

Prisjusteringarna beslutades den 19 december 2023 av Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Målet är att ha så mycket kollektivtrafik som möjligt, men också en budget i balans. Därför behöver vissa biljettpriser justeras för 2024, samtidigt som effektiviseringar och besparingar genomförs inom hela Skånetrafikens verksamhet. 

Till grund för att justera biljetterna över Öresund ligger behovet av att göra en valutajustering för att priserna i danska kronor och svenska kronor ska vara jämförbara.