Färdtjänst

För dig som har särskilda behov, och inte kan resa med våra bussar och tåg, kan färdtjänst vara ett alternativ. Det krävs ett särskilt tillstånd för att få resa med färdtjänst. Om du blir beviljad tillstånd då reser du med serviceresor i  personbil eller specialfordon och kan enkelt boka eller avboka din resa i vår app.

Färdtjänst