Nyhetsarkiv

November

 • 2021-11-23

  Välkommen in genom framdörren

  Nu kan vi äntligen öppna upp framdörrarna i våra bussar. Ett intensivt arbete pågår nu med att flytta fram alla biljettläsare. Så snart du ser denna dekal på bakdörrarna så ska du gå på där fram, där du också blippar din biljett.

 • 2021-11-23

  Ny biljett ger rabatt på enkelbiljetter

  Nu finns 10 enkla för dig som reser då och då.

 • 2021-11-23

  Hur många reser

  Med vår app kan du se prognoser på hur många som brukar resa med våra bussar och tåg.

September

 • 2021-09-10

  Serviceresors app

  Nu kan du som är beviljad färdtjänst hos Skånetrafiken boka din resa via serviceresors app.

 • 2021-09-10

  Flexbiljett Danmark

  Från och med 1 juli kan du som pendlar mellan Sverige och Danmark köpa flex 10/30 i vår app.

Juli

 • 2021-07-12

  Helsingborg ombyggnad

  Helsingborgs stad bygger om bussterminalen på Helsingborg C

 • 2021-07-12

  Regler för serviceresor

  I våras tog Regionfullmäktige beslut om ett nytt regelverk för serviceresor. Förändringarna börjar gälla från och med 1 oktober.

 • 2021-07-12

  Värdighetsgaranti

  Nu finns en värdighetsgaranti hos serviceresor för att du ska känna dig trygg, säker och delaktig under resan.

 • 2021-07-12

  Nya regler för att låna ut biljetter

  Vi har gjort ett par förändringar för hur du kan låna ut 30-dagarsbiljetter i vår app. Men du som lånar ut din biljett då och då kan fortsätta att göra det som vanligt.

Mars