Serviceresor - för dig med särskilda behov

För dig som har särskilda behov och inte klarar att resa med våra bussar och tåg, kan serviceresor vara ett alternativ. Med särskilt tillstånd kan du bli beviljad färdtjänst och sjukresa med taxifordon.

Om serviceresor
Serviceresor är särskild kollektivtrafik och samlingsnamnet för både färdtjänst och sjukresor. Resorna görs med taxi- eller specialfordon.

Skånetrafiken svarar för beställningscentral och transporter med taxi- och specialfordon på entreprenad.

Tillgänglighet i den allmänna kollektivtrafiken
Behovet av serviceresor ska minska genom att buss- och tågtrafiken görs tillgänglig även för resenärer med funktionsnedsättning.

Arbetet med detta pågår för fullt. Hållplatser och stationer byggs om. Gamla bussar ersätts efter hand med nya bussar som har lågt golv och som inte har några trappor. 

 
  • Bild:ladda_jojokort
  • Jojo Företag
  • Köp biljetten med vår app
  • Köp Jojo Mni
  • Jojo har ett bäst före datum