Återlösen Jojo Period – lämna tillbaka kortet

Om du vill lämna tillbaka ett Jojo Period gör du så här:

• Innan kortet börjar gälla kan du återlösa hela kortet.
• Om kortet börjat gälla kan du få tillbaka en viss del. Det beror på hur länge kortet har varit giltigt.
• Efter sju dagar kan du inte återlösa kortet.
• Detta gör bara våra kundcenter.

Så här mycket får du tillbaka:
• En giltighetsdag har gått på kortet: Du får 80 procent tillbaka på vad kortet kostade.
• Två dagar: 60 procent
• Tre dagar: 50 procent
• Fyra dagar: 40 procent.
• Fem dagar: 30 procent
• Sex dagar: 20 procen
• Sju dagar: tio procent
• Fler än sju dagar: inget tillbaka

Återbetalning Jojo Period vid ändrad linje eller tidtabell:

Om vi har ändrat på din linje eller tidtabell så att din pendling inte fungerar längre efter att du köpte kortet så gäller andra regler.

Så här beräknas återbetalningen: Ett Jojo Period gäller i 30 dagar. Priset för en dag blir då Jojo-kortets pris delat med 30 dagar. Du får tillbaka det belopp som motsvarar priset för de dagar som är kvar av perioden.

Kontakta något av våra kundcenter eller skicka in ditt kort till:

Skånetrafikens Kundtjänst
Region Skåne
Dockplats 26
205 25 Malmö