För dig som har skolbiljett

Det är din kommun som bestämmer om du är berättigad till skolbiljett. Läs på din kommuns hemsida om hur du ska gå tillväga för att ansöka om skolbiljett.