Skånetrafikens skolbiljett

Skolbiljetten gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne måndag till fredag mellan den 4 augusti 2022 och den 16 juni 2023.

Skolbiljetten gäller även måndag–fredag under skollov (under hela läsåret), även om lovet infaller under röda dagar.

Har du fått en biljett av din kommun så gäller det här: 

  • Ditt reskort skickas hem till din hemadress, där du är folkbokförd. 
  • Biljetten är personlig och skickas automatiskt ut till ditt reskort. 
  • Du måste ha med dig reskortet när du reser.
  • Du måste fylla i ditt namn på baksidan av kortet.
  • Vid kontroll av kortet kan personalen se ditt namn, födelsedatum och giltighet på biljetten. 
  • Om du har problem med ditt kort eller tappat bort det, kontakta din skola eller din kommun beroende på vem du har fått kortet av.
  • Du måste spara ditt kort eftersom det återanvänds till nästa termin och laddas med nya biljetter.