Ersättning för sjukresa

Du kan få ersättning för din sjukresa som motsvarar det billigaste färdsättet som ditt hälsotillstånd tillåter.

Så här ansöker du om ersättning

1. Ladda ner blanketten ”Begäran om ersättning för sjukresa” på denna sida. Du kan också hämta den hos din vårdgivare, eller på Skånetrafikens kundcenter.

2. Skicka sedan in blanketten tillsammans med dina biljetter, kvitton och intyg om vård. Tänk på att allt ska vara i original. Spara alla patientkvitton och kvitton från dina sjukresor.

3. Du måste lämna in din begäran inom ett år efter att du gjorde din sjukresa.
Begäran om ersättning för sjukresa (PDF)
Fyll gärna i blanketten digitalt. För att skriva under blanketten måste du först skriva ut den. Tänk på att webbläsare som har en inbyggd läsare för PDF, till exempel Google Chrome, kan ha problem med dessa ifyllbara filer. Det enklaste sättet för dig som använder Google Chrome, är att ha Acrobat Reader installerat på datorn, ladda ner PDF-filen lokalt på datorn och öppna den med Acrobat. 

Utbetalning av kontant ersättning

Om du väntar kontant ersättning från Skånetrafiken, kan du ansluta dig till Swedbanks kontoregister för att snabbt och smidigt få pengarna utbetalda direkt till ditt konto. Om du inte är ansluten till registret skickas en utbetalningsavi till den adress som du är folkbokförd på.

Följ denna länk för att ansluta dig till Swedbanks kontoregister

Ersättning vid försening

Om du blir hämtad mer än 30 minuter efter avtalad tid eller har bokat en senastframme-tid och blir lämnad mer än 30 minuter efter din senast framme-tid, kan du begära förseningsersättning.

Om du efter försening på mer än 30 minuter behövt ordna med resa med egen bil eller taxi kan du ha rätt till ersättning för dina utlägg.

Kontakta Serviceresors kundtjänst, telefonnummer 0771-77 44 33 för att begära ersättning vid försening. Tänk på att spara kvitton för eventuella utlägg om du ordnat resa med egen bil eller taxi.

Du som reser sjukresor utanför Skåne kan få ersättning för egen bil

På grund av pandemin gör vi fler insatser för att undvika trängsel.

Från och med 5 november till 31 december 2020 kan du som reser sjukresor utanför Skåne få ersättning för egen bil. Ersättning för resa med egen bil är 17 kr/mil och det krävs att vården styrker vårdbesöket.

Tänk på att detta är en tidsbegränsad avvikelse från regelverket.