Riksfärdtjänst utanför Skåne

Riksfärdtjänst  kan du ansöka om när du behöver resa utanför Skåne, men inom Sverige. Riksfärdtjänst prövas utefter Lag (1997:735) om riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst gäller bara för dina privata resor/fritidsresor/enskilda angelägenheter. Resor till exempelvis studier, arbete eller medicinsk behandling omfattas inte av riksfärdtjänstlagen.

Du ska ha ett stort och varaktigt funktionshinder som bidrar till en högre reskostnad eller om du inte kan resa utan ledsagare.

Innan du gör din resa måste du ansöka om riksfärdtjänst, och bli beviljad. Du ansöker på blanketten:
Ansökan om riksfärdtjänst 

Ansök om riksfärdtjänst i god tid

Ansök om riksfärdtjänst i god tid. Vi behöver din ansökan minst tre veckor före den planerade resan. Vid storhelger behöver vi ansökan ännu tidigare. För resor vid jul behöver vi din ansökan senast 15 november.

Så här får du resa riksfärdtjänst

  • I första hand ska du alltid resa med buss, tåg, båt eller flyg.
  • Om du blir beviljad riksfärdtjänst med allmänna kommunikationer bokar du själv dina resor.
  • Om du inte klarar att resa med allmänna kommunikationer kan du beviljas resa med serviceresefordon. Du beviljas inte resa med serviceresefordon enbart för att det saknas allmänna kommunikationer. Resor med serviceresefordon bokar Skånetrafikens färdtjänst.
  • Om du beviljas ledsagare ordnar du själv en person som kan hjälpa dig på resan.

Detta kostar din riksfärdtjänstresa

Du betalar en egenavgift för din resa som baseras på den sträcka du beviljats.
Räkna ut din egenavgift

När du reser med allmänna kommunikationer

  • För att få ersättning för dina reskostnader måste din ansökan vara beviljad innan du ska resa.
  • Du får ersättning för de reskostnader som överstiger din egenavgift.
  • Om du beviljas ledsagare ersätter vi hela ledsagarens reskostnad.
  • Ersättningen får du efter resan är genomförd och enligt det beslut du har fått.
  • Tänk på att spara kvitton och biljetter efter utförd riksfärdtjänstresa.

När du reser med serviceresefordon

  • Du betalar din egenavgift till föraren i bilen.

Registrering av personuppgifter, riksfärdtjänst

Region Skåne hanterar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

När du ansöker om riksfärdtjänst behöver Region Skåne/Skånetrafiken få olika uppgifter om dig. Vi behöver dem för att kunna fatta beslut om du är berättigad till färdtjänst, för att kunna boka och genomföra resor samt till fakturaunderlagen. En del av dessa uppgifter är personuppgifter som handlar om din hälsa. Hantering av känsliga personuppgifter är noga reglerat i lag.

Uppgifterna används för det ändamål som är sagt, uppgifterna är skyddade, och uppgifterna tas bort så snart de inte längre behövs. Hos handläggarna sparas alla uppgifter i ansökan och utredning. När ditt ärende inte längre är aktuellt kommer uppgifterna att gallras ut och skickas för arkivering eller förstöras.
Läs mer om GDPR och hur Skånetrafiken hanterar dina personuppgifter