Villkor för Skånetrafikens företagskonto

Dessa villkor (”företagsvillkoren”) gäller för köp hos Skånetrafiken (organisationsnummer: 232100-0255).

Allmänt

Dessa villkor gäller då ett företag eller annan organisation använder sig av Skånetrafikens, org. nr 232100-0255, tjänst ”företagskonto”. Genom att använda sig av tjänsten har företaget accepterat dessa villkor.

För det fall företaget direkt eller indirekt tar betalt av den resenär som tar emot biljett gäller även särskilda villkor enligt punkten ”Villkor för vidareförsäljning av biljetter” nedan.

Skapa och använda företagskonto

Den som skapar och använder ett företagskonto ska vara behörig att köpa biljetter på företagets bekostnad. Skapande av företagskonto och köp av biljetter signeras med Mobilt BankID. Företaget är betalningsansvarigt gentemot Skånetrafiken för de köp och beställningar av biljetter som sker i företagets namn inom ramen för tjänsten ”företagskonto”.

Företaget får ta del av information avseende de biljetter som köpts genom företagskontot, bl.a. vem som genomfört köpet.

Oaktiverad biljett som är köpt och skickad från företagskontot kan återkallas av företaget upp till 30 dagar efter biljetten sänts till resenären. Återkallad biljett krediteras företaget.

Företaget får annullera och återköpa köpta biljetter.

Biljetter

Köpt biljett tillhör företaget och inte den enskilde personen, t.ex. en anställd, som genomför resan.

För de biljetter som köps via tjänsten ”företagskonto” tillämpas de priser som gäller enligt Skånetrafikens vid köpet gällande prislista.

Resor som görs på biljetter köpta genom tjänsten ”företagskonto” följer Skånetrafikens allmänna resevillkor. Den köpta biljetten används i appen Skånetrafiken. För appen gäller tillämpliga villkor.

Kontoregistrering och Konto

Genom att behörig medarbetare loggar in med Mobilt BankID på Skånetrafiken.se/Företagsportalen får företaget tillgång till tjänster som att köpa och skicka biljett via Skånetrafikens företagskonto.

Vid registrering av organisationsnumret hämtas företagets adressuppgifter från inlösande bank. Vid registrering ska firma/namn, organisationsnummer, e-postadress och faktureringsadress anges.

Företaget ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är registrerade på företagskontot.

Avregistrering

Företaget ansvarar för att meddela Skånetrafiken om dess företagskonto ska tas bort. Avregistrering skickas till Skånetrafiken senast 10 dagar innan kontot ska upphöra. E-postadressen är foretag@skanetrafiken.se.

Villkor för vidareförsäljning av biljetter

Dessa villkor gäller då företaget använder sig av Skånetrafikens, org. nr 232100-0255, tjänst ”köp och skicka biljett” och direkt eller indirekt tar betalt av den person som biljett skickas till. Genom att använda sig av tjänsten har företaget accepterat dessa villkor.

För att tjänsten ”köp och skicka biljett” ska kunna användas krävs att företaget har ett företagskonto samt att slutkund antingen har appen Skånetrafiken installerad, har en mobiltelefon som kan ta emot sms eller har ett Skånekort. För dessa tjänster gäller tillämpliga villkor. För slutkundens resa gäller Skånetrafikens allmänna resevillkor.

Företaget får i enlighet med dessa villkor via tjänsten ”köp och skicka biljett” sälja biljetter till slutkund. Företaget bestämmer självständigt det pris slutkund ska erlägga för biljett. Priset ska dock vara skäligt. Företaget ska på tydligt sätt informera slutkund om hur stort påslag som görs i förhållande till om samma biljett köpts direkt av Skånetrafiken.

Företaget har inte rätt till någon provision eller annan ersättning från Skånetrafiken med anledning av att det säljer biljetter via tjänsten ”köp och skicka biljett”.

Företaget får endast använda Skånetrafikens varumärke i sin marknadsföring om Skånetrafiken på förhand lämnat sitt skriftliga godkännande.

Betalning

Vid köp av biljett med Skånetrafikens företagskonto kan betalning ske med kort eller mot faktura.

Kortbetalning

Vid betalning med kort måste företaget uppge kortnummer, kortets sista giltighetsdatum och CVV/CVC-nummer. Korthantering sker krypterat (SSL) genom DIBS som är PCI-certifierade.

Företaget är skyldigt att se till att det finns medel eller kredit kvar på kortet fram till dess att Skånetrafiken tagit betalt för beställningen.

Faktura

Skånetrafiken samarbetar med Arvato Finance AB (”Arvato”) för fakturabetalning.

Vid betalning mot faktura överlåter Skånetrafiken sin fordran på betalning till Arvato och betalning ska ske till Arvato enligt uppgifter som anges på fakturan.

Vid betalning mot faktura gäller betalningsvillkor trettio (30) dagar.

För att betalning mot faktura ska kunna ske ska företaget godkännas vid den kreditprövning som utförs av Arvato.

Vid försenad betalning debiteras företaget dröjsmålsränta om två (2) % per månad från fakturans förfallodag. Vid påminnelse debiteras påminnelseavgift om för närvarande sextio (60) kronor. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kronor tillkommer.

Villkor vid resa köpt i Skånetrafikens nya biljettsystem

Kundtjänst gällande resor och företagskonto:

Skånetrafikens kundtjänst:

Telefon: 0771 – 77 75 75

E-post: via webbformulär på skanetrafiken.se

Adress:

Skånetrafikens kundtjänst

Dockplats 26

205 25 Malmö

Kundtjänst gällande betalning mot faktura (Arvato Finance AB):

E-postadress: payment.se@arvato.com

Telefon: 018-474 78 20

Ändrade villkor

Skånetrafiken förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Skånetrafiken förbehåller sig även rätten att sluta tillhandahålla hela eller delar av tjänsten ”företagskonto”, t.ex. tjänsten ”köp och skicka biljett”.  

Ansvar

Skånetrafiken strävar efter att den tjänst som omfattas av dessa villkor alltid ska vara fullt fungerande. Företaget som nyttjar tjänsterna ”företagskonto” och/eller ”köp och skicka biljett” kan inte begära ersättning eller på annat sätt få kompensation för det fall aktuell tjänst inte skulle vara fullt funktionerande.