Tillgänglig resa

Vi vill att alla ska kunna resa med oss och känna sig välkomna ombord. Vi arbetar hela tiden för att göra våra bussar, tåg, hållplatser och stationer tillgängliga för fler. 

Tillgänglighet

 • Stadsbussar tillgänglighet

  Våra gröna stadsbussar är anpassade så att personer med funktionsnedsättning enkelt ska kunna ta sig ombord, köpa biljett och ta sig av.

  Skånetrafikens gröna bussar rullar i Malmö, Lund, Helsingborg, Trelleborg, Ystad, Landskrona, Ängelholm, Kristianstad, Hässleholm och Eslöv.

  Så tar du dig ombord

  Våra stadsbussar är anpassade så att personer med funktionsnedsättning enkelt ska ta sig ombord, köpa biljett och ta sig av. De flesta av hållplatserna är tillgänglighetsanpassade och bussarna är utrustade med lågt insteg och plattformar som är anpassade i höjd till hållplatserna. Hållplatsstolpen är placerad där du stiger på bussen, vilket betyder att bussen stannar vid samma ställe varje gång.

  Ombord

  Du tar dig ombord genom framdörren, förutom på MalmöExpressen och HelsingborgsExpressen där alla dörrar kan användas. Ombord finns sittplatser anpassade för dig med rörelsenedsättning. Det finns också platser för rullstolar, rullatorer och andra hjälpmedel. Det är det tillgängliga utrymmet vid varje resa som avgör hur många hjälpmedel som kan tas med i bussen.

  • Rullstolsplatsen på stadsbussarna är utrustad med ryggplatta, utfällbart sidostöd, handtag samt en särskild stoppknapp.
  • Ryggen placeras mot föraren och hjulen på rullstolen låses för ökad säkerhet.
  • Golven ombord på bussarna är utan nivåskillnader i den främre delen för att underlätta på- och avstigning samt biljettköp. 

  Hjälp av bussförare

  Bussföraren ska vid behov hjälpa när du tar dig av och på, se till att du är säkert placerad. Du kan också få hjälp med biljettköp. Du stiger av antingen via mittdörr eller via framdörr. På MalmöExpressen kan alla dörrar användas, även de bakre.

  Hörselslinga och utrop

  På alla stadsbussar finns hörselslinga samt audiovisuellt utrop. Detta innebär att det finns automatiskt hållplatsutrop samt en inre skylt med information om nästa hållplats.

    • Regionbussar tillgänglighet

  Många av våra gula bussar är anpassade och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 

  De gula bussarna består av regionbuss, pendeln och SkåneExpressen. De flesta av våra hållplatser är tillgänglighetsanpassade. .

  Så tar du dig ombord

  Hållplatsstolpen är placerad där man stiger på bussen, vilket betyder att bussen stannar vid samma ställe varje gång. Om du är rullstolsburen eller reser med annat hjälpmedel, tar du dig ombord genom framdörren, förutom på SkåneExpressen där påstigning med hjälpmedel sker via mittdörr. 

  De gula regionbussarna är av låggolvstyp och har en ramp, som bussföraren enkelt och snabbt fäller ut om det behövs för att stiga ombord eller stiga av.

  På SkåneExpressen finns lift för enkel ombord- och avstigning genom mittdörren. På de nyare fordonen, till exempel SkåneExpressens dubbeldäckare, är nivåskillnaden mellan bussens insteg och plattformskant så låg, att ramp används istället för lift.

  Så fungerar det ombord

  Bussarna har särskilda platser för rörelsenedsatta samt rullstol, rullator och andra hjälpmedel. Rullstolsplatsen/platserna ombord har ryggplatta, utfällbart sidostöd, handtag samt en särskild stoppknapp. Ryggen placeras mot föraren och hjulen på rullstolen låses för ökad säkerhet. Det är det tillgängliga utrymmet vid varje resa som avgör hur många hjälpmedel som kan tas med i bussen.

  Alla gula bussar är utrustade med säkerhetsbälte. 

  Hjälp av bussföraren

  Bussföraren hjälper dig ombord om du behöver. När du kommit ombord och är säkert placerad hjälper bussföraren till med biljettköpet.

  Hörselslinga och utrop

  På alla gula regionbussar finns hörselslinga samt audiovisuellt utrop. Detta innebär att det finns automatiskt hållplatsutrop samt en inre skylt med information om nästa hållplats.

 • Tåg tillgänglighet

  Våra tåg, de lila Pågatågen och de grå Öresundstågen, är tillgänglighetsanpassade för att du med funktionsnedsättning enkelt ska kunna resa.

  Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan köpa biljett i biljettautomat, på kundcenter eller andra köpställen, kan du köpa biljett ombord. Tågvärden skriver i dessa fall ett inbetalningskort på resans pris för dig att ta med.

  Du kan också köpa biljett i Skånetrafikens app

  Öresundståg

  Mittvagnen på Öresundståget är en låggolvsvagn med insteg på samma nivå som plattformen. På dörren finns en symbol som visar att denna vagn är lättast att komma ombord på med hjälpmedel. I de fall det behövs, finns en ramp för att ytterligare underlätta på- och avstigning. 

  Ombord

  • Vagnutrymmet ombord på tåget är breddat för lättare navigering.
  • Det finns en anpassad rullstolsplats med säkerhetsanordning.
  • Vid rullstolsplatsen finns en väggtelefon om du behöver hjälp samt en rymlig toalett.
  • I kupédelen som ligger i direkt anslutning till låggolvsdelen finns mer utrymme för rullstolar, rullatorer och andra hjälpmedel som kan användas i mån av plats.
  • Det är det tillgängliga utrymmet vid varje resa som avgör hur många hjälpmedel som kan tas med på tåget.

  Tågvärd finns där för dig
  På alla Öresundståg finns det tågvärdar som hjälper dig med ombord- och avstigning, placering av hjälpmedel, information om tidtabeller och annat som är viktigt  - före, under och efter resan.

  Pågatåg

  Pågatågen känns igen på sin lila färg. Entréerna  är i höjd med plattformen och vid tågens mitt finns dörrar som är markerade med rullstolssymbol. Symbolen visar att denna vagn är lättast att komma ombord på med hjälpmedel. Genom att trycka på symbolen kan du som behöver assistans också påkalla hjälp från tågvärden. Tågvärden kan vid behov fälla ut en ramp för att ytterligare underlätta påstigning. 

  Välj främre tågsättet 
  Om tåget är längre och består av två eller fler tågsätt ska du som behöver hjälp att ta dig ombord välja mittdörren på det främre. Tågvärden har då möjlighet att hjälpa dig på bästa sätt.

  Ombord

  • Ombord finns en anpassad rullstolsplats med säkerhetsanordning.
  • Vid rullstolsplatsen finns en väggtelefon om du behöver hjälp samt en rymlig toalett.
  • I kupédelen som ligger i direkt anslutning till låggolvsdelen finns mer utrymme för rullstolar, rullatorer och andra hjälpmedel som kan användas i mån av plats.
  • Det är det tillgängliga utrymmet vid varje resa som avgör hur många hjälpmedel som kan tas med på tåget.

  Ljud och hållplatsutrop
  Alla Pågatåg är utrustade med ljudfyrar i dörrarna så att du ska höra när dörrarna öppnas och stängs, samt hörselslinga och audiovisuellt utrop. Detta innebär att det finns automatiskt hållplatsutrop samt en inre skylt med information om nästa hållplats.

  Tågvärd finns där för dig
  På alla Pågatåg finns det tågvärdar som hjälper dig med ombord- och avstigning. Du kan också få hjälp med placering av hjälpmedel, information om tidtabeller och annat som är viktigt  - före, under och efter resan.

 • Hjälpmedel

  Ta med rullstol, rullator och andra förflyttningshjälpmedel utan kostnad och i mån av plats. 

  Rullstol, rullator och andra förflyttningshjälpmedel tas med kostnadsfritt och i mån av plats. Ett hjälpmedel får maximalt vara 70 cm brett, 120 cm långt och väga maximalt 300 kg inklusive resenär. Elrullstol med styre (elscooter) får endast tas med på tåg. 

  Alla våra bussar är utrustade med:

  • Utvändigt utrop av linjenummer och destination vid framdörren
  • Inre hållplatsinformation med utrop och text
  • Kontrastmarkerad stanna-knapp; röd knapp i gult hölje
  • Kontrastmarkerad dörröppnare
  • Kontrastmarkerade handtag
  • Kontrastmarkerade nivåskillnader och trappsteg
  • Belysning på föraren i mörker
  • Hörselslinga vid förarplatsen
  • Ramp eller lift som kan överbrygga om det finns mellanrum mellan hållplats och buss vid på- och avstigning
  • Förare som hjälper till vid på- och avstigning
  • Särskild plats för rullstol eller annat hjälpmedel
  • Särskild stanna-knapp vid rullstolsplats
  • Minst två särskilt anpassade sittplatser nära framdörr med armstöd, extra hög sits och särskild stannaknapp

  Alla våra tåg är utrustade med:

  • Entré i höjd med plattform
  • Utskjutningsbara fotsteg
  • Inre hållplatsinformation med utrop och text
  • Ramp om det finns mellanrum/höjdskillnad mellan perrong och tåg vid på- och avstigning
  • Kontrastmarkerade nivåskillnader och trappsteg
  • Kontrastmarkerad dörröppnare och symboler
  • Tågvärdar som hjälper till vid på- och avstigning
  • Särskild plats för rullstol eller annat hjälpmedel
  • Anpassad toalett
  • Nödtelefon i varje entré samt på toalett
  • Ljudfyrar i dörrarna
  • Hörselslinga och audiovisuellt utrop

   

 • Ledar-, service-, och signalhund

  Du reser med ledar-, service-, och signalhund utan extra kostnad i både Sverige och över Öresund.

  Normalt finns avsedda platser eller avdelningar för sällskapsdjur ombord, men när det gäller ledar-, service- och signalhund får de vid behov vistas i hela fordonet.

 • Medresenär - ledsagare

  Du som har ett giltigt färdtjänstbevis - Jojo Serviceresor får kostnadsfritt ta med dig en ledsagare vid resor med Skånetrafiken.

  Du som har kortet Jojo Serviceresor och legitimation med dig får kostnadsfritt ta med en ledsagare eller medresenär vid resor med Skånetrafiken. Denna förmån gäller i hela Skåne och med Öresundståg till Danmark. Färdtjänstresenärer i Skåne kan även ta med sig en ledsagare kostnadsfritt inom hela Hallandstrafikens allmänna kollektivtrafik.

  Observera att du måste lösa biljett för dig själv om du reser till Danmark och för resor vidare mot Halland, det vill säga till stationer efter Båstad.

  Läs mer om färdtjänst och Jojo Serviceresor

 • Ledsagarservice

  Du som har funktionsnedsättning har rätt att få hjälp med ledsagning från och till mötesplats på tågstationen. Ledsagningen utförs av utbildad personal.

  Beställ ledsagning i samband med att du bokar din resa eller via Skånetrafikens Kundtjänst på telefon 0771 – 77 77 77.

  Tänk på att beställning måste göras senast 24 timmar innan resa och att avbeställa ledsagningen om du ändrar dina resplaner.

  Om du får problem med din förbokade ledsagning kan du ringa telefon 0774-44 55 55.

  Ledsagaren möter dig vid utpekade mötesplatser på stationen och följer med dig till tåget. Ledsagaren har gul reflexväst med ordet ledsagare tydligt markerat både på framsidan och på baksidan av västen.

  Ledsagaren kan hjälpa dig med ditt bagage och får bära maximalt två väskor på stationen.