Jojo Skola för skolpersonal

Jojo Skola finns för både grundskole- och gymnasieelever. De kort som kommuner och skolor köper in löper över ett helt läsår. Fakturering sker terminsvis. Eleven reser obegränsat med våra bussar och tåg i Skåne inom de tider som kortet är giltigt.

Jojo Skola består av Jojo-kort och terminsbevis. Eleven visar båda delarna under resan.

Om eleven inte får Jojo Skola via skola eller kommun går det att köpa: Läs mer här.

Jojo Skola gäller så här

  • Kortet gäller från den 13:e augusti 2018 till den 18:e juni 2019.
  • Helgfria vardagar klockan 03 till 20. Eleven måste börja resa senast klockan 20.
  • Under skollov utom jullov och sommarlov. Det går att ta med 2 barn under 7 år utan kostnad med kortet Jojo Skola. 

Jojo Skola med länsgiltighet gäller även så här:

  • Med resor till närmaste ort utanför länet.
  • Med båt mellan Landskrona och Ven.

Priser per termin

  • Jojo Skola Bas (1-2 zoner): 2025 kr
  • Jojo Skola 3 zoner: 3150 kr
  • Jojo Skola län: 4050 kr

Skadat eller borttappat kort

Eleven vänder sig till sin skola för att spärra ett skadat eller borttappat kort, det går inte att registrera via E-tjänsterna. Skadat eller borttappat kort ersätts direkt på plats och en avgift tas ut för ersättningskortet.

  • Avgiften är 300 kronor för ett gymnasiekort.
  • För grundskolekort är avgiften enligt skolans eller kommunens regler. Oftast är avgiften satt till 50 kronor.
Om kortet oskadat, men ändå inte fungerar byts det ut kostnadsfritt.

Skolskjuts och betalning via kommunen

Vill eleven ansöka om att få skolskjuts eller få Jojo skola betalt av hemkommun? Eleven får då söka upp kommunens hemsida för mer information.