Riksfärdtjänst utanför Skåne

Riksfärdtjänst kan du ansöka om när du behöver resa utanför Skåne, men inom Sverige.

Riksfärdtjänst gäller bara för dina privata resor/fritidsresor/enskild angelägenhet. Resor till exempelvis studier, arbete eller medicinsk behandling omfattas inte av riksfärdtjänstlagen.

Du ska ha ett stort och varaktigt funktionshinder som bidrar till en högre reskostnad eller om du inte kan resa utan ledsagare.

Innan du gör din resa måste du ansöka om riksfärdtjänst. Du ansöker på blanketten 
Ansökan om riksfärdtjänst 

Ansök om riksfärdtjänst i god tid

Ansök om riksfärdtjänst i god tid. Vi behöver din ansökan minst tre veckor före den planerade resan. Vid storhelger behöver vi ansökan ännu tidigare.

Den som vill ansöka om riksfärdtjänst inför julhelgen behöver ansöka i början av november då väldigt många vill resa under denna period. Inför julen 2017 behöver vi din ansökan senast den 15 november för att säkerställa att alla som blivit beviljade att resa ska kunna göra det.

Så här får du resa riksfärdtjänst

• I första hand ska du alltid resa med buss, tåg, båt eller flyg.
• Om du blir beviljad riksfärdtjänst med allmänna kommunikationer bokar du själv dina resor.
• Om du inte klarar att resa med allmänna kommunikationer kan du beviljas resa med taxifordon eller specialfordon. Du beviljas inte resa med taxifordon enbart för att det saknas allmänna kommunikationer.
• Resor med taxifordon bokar Skånetrafikens färdtjänst.
• Om du beviljas ledsagare ordnar du själv en person som kan hjälpa dig på resan.

Ersättning bara om din ansökan är beviljad

För att få ersättning för dina reskostnader måste din ansökan vara beviljad innan du ska resa.

  1. När du har blivit beviljad riksfärdtjänst bokar du själv dina resor.
  2. Du ordnar en ledsagare om du behöver.
  3. I första hand ska du alltid resa med buss, tåg, båt eller flyg tillsammans med en ledsagare. Om du inte klarar det kan du beviljas resa med taxifordon eller specialfordon.
  4. Du får inte beviljat resa med taxifordon för att det saknas allmänna kommunikationer.
  5. Resor med taxifordon bokar Skånetrafikens färdtjänst.

Detta kostar din riksfärdtjänstresa

Du betalar en egenavgift för din resa som baseras på den sträcka du beviljats.
Räkna ut din egenavgift

När du reser med allmänna kommunikationer

• Du får ersättning för de reskostnader som överstiger din egenavgift. Om du beviljas ledsagare ersätter vi hela ledsagarens reskostnad.
• Ersättningen får du efter resan är genomförd och enligt det beslut du har fått.
• Tänk på att spara kvitton och biljetter efter utförd riksfärdtjänstresa.


När du reser med taxifordon

• Du betalar din egenavgift till föraren i bilen.