Kontakta oss

Vänd dig till oss om du behöver färdtjänsttillstånd, vill beställa din resa, eller har allmänna frågor. Om du tappat något i bilen kan du också ringa till oss.

Färdtjänsttillstånd och allmänna frågor

Telefontider helgfri måndag-fredag klockan 08.00-16.00
Telefon 0771-77 44 33

Fax: 0771-77 50 51

E-post: fardtjanst@skanetrafiken.se
Fakturafrågor telefon: 0771-77 44 33
Adress: Skånetrafiken, Färdtjänst, 281 83 Hässleholm

Beställa resa

Ha följande uppgifter till hands:

  • Ditt kundnummer eller personnummer
  • Från och till vilken adress du ska resa
  • Vilken dag och tid du önskar resa
  • När du senast vill vara framme
  • Om du reser med sällskap
  • Om du tar med dig hjälpmedel
  • Telefonnummer

När vi har alla dina uppgifter kan vi beställa resan.
Under telefonsamtalet får du besked om när du blir hämtad
och vad resan kostar.

Beställ färdtjänst

Beställ färdtjänst telefon: 0771-77 44 11
Anmäl försenad bil telefon:  0771-77 44 22
E-post bokning: bokningserviceresor@skanetrafiken.se
Kundtjänst telefon: 0771-77 44 33
E-post kundtjänst: kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se

Fasta resor telefon: 0771 – 77 44 44
Fax fasta resor: 042 – 44 44 399
E-post fasta resor: fastaresorserviceresor@skanetrafiken.se

Ersättning vid försening

Om du blir hämtad mer än 30 minuter efter avtalad tid eller har bokat en senastframme-tid och blir lämnad mer än 30 minuter efter din senast framme-tid, kan du begära förseningsersättning.

Om du efter försening på mer än 30 minuter behövt ordna med resa med egen bil eller taxi kan du ha rätt till ersättning för dina utlägg.

Kontakta Serviceresors kundtjänst, telefonnummer 0771-77 44 33 för att begära ersättning vid försening. Tänk på att spara kvitton för eventuella utlägg om du ordnat resa med egen bil eller taxi.

Hittegods

Det är respektive trafikföretag som har hand om hittegods. Serviceresors kundtjänst hjälper dig gärna att komma kontakt med det aktuella trafikföretaget. Ring oss på telefon: 0771-77 44 33, öppet klockan 08:00-16:00.

Bor du inom Malmö stad:

Kontakta färdtjänsten i Malmö telefon 040-34 55 10.