Jojo Skola för privatpersoner

Köp Jojo Skola som privatperson på våra kundcenter om du inte är berättigad till skolkort via din kommun. Från och med vårterminen 2020 försvinner kortet och ersätts av våra andra biljetter. 

Under hösten 2019 blir det möjligt att börja resa med biljetter kopplade till Skånetrafikens nya kort. Från och med vårterminen 2020 rekommenderar vi att du istället köper en 30-dagarsbiljett med barnrabatt och reser med antingen appen eller det nya kortet.

I vårt nya biljettsystem som ersätter Jojo-korten får du som är under 20 år 40 procent rabatt på alla biljetter, inklusive 30-dagarsbiljetten. I många fall kan det bli en billigare lösning än att köpa Jojo Skola. Läs mer om Skånetrafiken-appen här.

Så här köper du Jojo Skola

 • Köper du kortet som privatperson på ett kundcenter väljer du själv hur många zoner du vill ha på kortet. Du reser sedan fritt med våra bussar och tåg inom de zoner du köpt och så länge kortet är giltigt.
 • Jojo Skola består av Jojo-kort och terminsbevis. Du visar båda delarna under resan.

Jojo Skola gäller så här

Jojo skola för privatperson gäller terminsvis: Vårterminen 2019 gäller kortet 7 januari till 18 juni. Från och med 12 augusti till och med 20 december.

 • Helgfria vardagar klockan 03.00 till 20.00. Du kan börja resa senast klockan 20.00, om du reser med byte görs bytet senast klockan 20.00.
 • Kortet gäller inte under jul- och sommarlov.
 • Jojo Skola Län gäller för båt mellan Landskrona och Ven samt över länsgräns till närmsta ort.
 • Du kan ta med 2 barn under 7 år utan kostnad med kortet Jojo Skola.


Pris per termin grundskoleelev

 • Jojo Grundskola Bas (1-2 zoner): 1 520 kr
 • Jojo Grundskola 3 zoner: 2 365 kr
 • Jojo Grundskola län: 3 035 kr 

  Pris per termin gymnasieelev
 • Jojo Skola Bas (1-2 zoner): 2 025 kr
 • Jojo Skola 3 zoner: 3 150 kr
 • Jojo Skola län: 4 050 kr

Vid köp på kundcenter gäller:

Grundskoleelev:

 • Ange elevens personuppgifter. Jojo Skola registreras hos oss med personuppgifterna. Är du under 18 år gammal måste målsman vara med vid köpet. 
 • Går du i grundskolan utan att ha rätt ålder visar du även ett intyg från skolan. 
 • Foto till terminsbeviset och fotot ska vara som ett passfoto, ungefär 3 gånger 4 centimeter.

Gymnasieelev:

 • Vid köp av tre zoner eller fler visar du intyg om att du går i en gymnasieskola. Intyget ska innehålla personuppgifter. Kortet registreras på den elev intyget gäller för. Är du under 18 år gammal måste målsman vara med vid köpet.
 • Foto till terminsbeviset.

Skadat eller borttappat kort

Jojo Skola kan du spärra och få ersatt om du tappar det. Kortet registreras genom att du fyller i en blankett på det kundcenter du köper kortet. Jojo Skola går inte att registrera genom våra E-tjänster.

Så här gör du för att spärra kortet och få ett nytt:

 • Anmäl förlust eller skadat kort på det kundcenter där du köpte kortet. Ditt kort spärras och du får ett nytt kort med samma giltighet.
 • Det nya kortet kostar 20 kronor.

Försenad på resan?

Om du blir försenad vid en resa med Skånetrafiken kan du ha rätt till ersättning. Ersättning vid försening

Skolskjuts och betalning via kommunen

Vill du ansöka om att få skolskjuts eller få Jojo Skola betalt av din hemkommun? Sök upp kommunens hemsida för mer information.