Närtrafik

Närtrafik finns ofta om du bor i ett område där det saknas busslinjer. Närtrafik är ofta resor med taxi. Du behöver alltid förbeställa resorna. Vi erbjuder närtrafik i samarbete med kommunerna.

Gör så här för att förbeställa

Vill du söka tider för din resa?

1. Sök resa och hitta tider.

2. Skriv in varifrån du reser och vart du ska i ”Från” och ”Till”. 

3. Klicka på plustecknet till höger för att se detaljer för resan.

Tänk på att du ringer in och bokar din resa. Tiden för hämtning och lämning kan variera beroende på var i området du bor. 

Förbeställ så här

  • Ser du en "telefonikon" så har du möjlighet att åka med förbeställd trafik. Turen körs med taxi och måste beställas på telefon 0771-77 44 99 minst två timmar i förväg.
  • Du har rätt till närtrafik om du har mer än två kilometer till närmaste hållplats och inte bor längs en vanlig busslinje.
  • För grupper 4-9 personer måste beställning göras på telefon minst 5 arbetsdagar i förväg. För grupper mer än 9 personer fyll i en reseanmälan på https://www.skanetrafiken.se/reseanmalan minst 5 arbetsdagar i förväg.

Närtrafiken har ett enhetspris
Vuxen 25 kr, barn 15 kr och duo/familj 40 kr.

Så reser du

  • Res med Jojo Period och ta med dig laddningskvitto.
  • Jojo Reskassa gäller inte om du reser med linjetrafik som du behöver förbeställa. Denna trafik körs av taxibolag på Skånetrafikens uppdrag.
  • Sommarbiljetten gäller i närtrafik.
  • Viss linjelagd trafik körs också med taxi och då gäller Jojo Sommar även där.

Tänk på att du inte kan ta med dig cykel i närtrafiken. 

Tidtabeller
Tiderna i tidtabellerna är cirkatider. Om du ska resa en tidig morgontur vill vi helst att du beställer turen dagen innan.

Tidtabellerna att skriva ut eller beställa hem hittar du här.

Tider för Närtrafik hittar du även i Avancerad sökning. Välj trafikslag Närtrafik.