Så reser du till Danmark

När du ska resa till Danmark köper du biljett i vår app, här på hemsidan, med betalkort i våra biljettautomater eller ombord på våra gula regionbussar i Skåne. Samt hos våra kundcenter och ombud.

På grund av covid-19 går inte tågen till Danmark som vanligt. Läs mer om det här.

Biljetten gäller även för lokala resor på skånsk och dansk sida inom det område du köpt biljett för. Glöm inte att ta med foto-id. Gränskontroller görs vid inresa till Danmark. Köper du biljett kopplat till vårt kort måste du också ha med dig ditt inspektionskvitto.

Biljetter till och från Danmark:

Enkelbiljett: Gäller för hela det datumet biljetten aktiverades, samt till klockan 04.00 datumet efter. En enkelbiljett gäller endast i den riktning som anges på biljetten. 

24-timmarsbiljett: Gäller i 24-timmar från aktivering. 24-timmarsbiljetten kostar som två enkelbiljetter, och passar perfekt för dig som ska resa tur och retur. 

30-dagarsbiljett: Gäller i 30 kalenderdygn från aktivering, och passar perfekt för dig som pendlar. Biljetten går att köpa i appen eller kopplat till vårt reskort. 

30-dagarsbiljett + Metro: Gäller i 30 kalenderdygn från aktivering precis som en vanlig 30-dagarsbiljett men passar dig som även vill resa med Metron i Köpenhamn.

Öresund runt: Läs mer om biljetten här.

Kom ihåg! Kopplar du biljetten till vårt nya reskort behöver du komplettera biljetten med ett så kallat inspektionskvitto. Detta kan du få du i våra biljettautomater eller hos våra fyra kundcenter. 

Samtliga biljetter gäller endast för vald överfart, det vill säga via Öresundsbron eller med ForSeas färjor mellan Helsingborg och Helsingör. Köper du en biljett till Helsingör via Helsingborg ingår båtresan i biljettpriset.

Här köper du biljetter till och från Danmark:

App: Enklast reser du med vår app Skånetrafiken. I appen köper du alla typer av biljetter, och kan även hålla koll på alla restider. I appen kan du som pendlar också köpa en särskild 30-dagarsbiljett som inkluderar Metron. Samt lägga till 1:a klass separat i samband med köpet och i efterhand.

Hemsidan: Du kan köpa biljett till Danmark här på hemsidan kopplat till ditt kort. Det är enkel-, 24-timmars- och 30-dagarsbiljett. Till enkel och 24-timmars behöver du inget Metro-tillägg. Du som pendlar med 30-dagarsbiljett kan också köpa en särskild 30-dagarsbiljett som inkluderar Metron. Samt lägga till 1:a klass separat i samband med köpet och i efterhand. Men tänk på att du behöver ha ett inspektionskvitto med dig i tillägg till kortet.

Biljettautomat: Köp enkel, 24-timmars- och 30-dagarsbiljett med betalkort i våra biljettautomater på tågstationer i Skåne, på Copenhagen Airport och på Köpenhamns Huvudbangård. Du som pendlar med 30-dagarsbiljett kan också köpa en särskild 30-dagarsbiljett som inkluderar Metron. Samt lägga till 1:a klass separat i samband med köpet och i efterhand. Om du har ett reskort, kan du koppla biljetten till det. Men tänk på att du behöver ha ett inspektionskvitto med dig i tillägg till kortet. 

Gul regionbuss: Köp enkel- eller 24-timmarsbiljett av föraren och betala med betalkort.

Kundcenter och ombud: Här kan du köpa alla typer av biljetter till Danmark och betala med betalkort och kontanter.

Rabatter på biljett till och från Danmark:

Barn- och ungdomsrabatt: Rabatt på 50 % ges vid köp av enkel- och 24-timmarsbiljett för barn och ungdomar mellan 7-15 år. Två barn under 7 år reser gratis tillsammans med betalande resenär.

Studentrabatt: Rabatt på 35 % ges vid köp av 30-dagarsbiljett. Vid resa med studentrabatt ska giltig studentlegitimation med studentresesymbol i form av Mecenat eller Studentkortet kunna uppvisas tillsammans med giltig legitimation.

Tillsammansrabatt: Rabatt på 20 % ges vid köp av en gemensam biljett för minst två personer. Tillsammansrabatt ges i tillägg till övriga rabatter. 

Res vidare med samma biljett i Danmark och Skåne:

  • Med biljetter till och från Danmark kan du resa vidare med samma biljett med lokaltrafiken inom de områden du köpt biljett för inom giltighetstiden. 
  • Tänk på att du behöver köpa ett tillägg för resor med Metro i Köpenhamn om du har en 30-dagarsbiljett. Det gör du enklast med vår biljett 30 dagar + Metro. För enkel- och 24-timmarsbiljett ingår även Metro.
  • Zonerna i Köpenhamn ändras något. Husum, Frederiksberg och Sydhavn, som tidigare legat i zon FL, flyttas till zon E. Det gör att biljettpriserna till dessa orter blir något dyrare.

Resa vidare i Danmark

  • På danska sidan kan du resa med DSB:s tåg, Öresundståg, Movias stadsbussar och Metron (enkel- och 24-timmarsbiljett, samt 30-dagarsbiljett med tillägg) i Köpenhamn inom de områden du köpt biljett för.
  • Du behöver inte köpa ny biljett så länge du reser inom de områden som anges på biljetten. Exempel: Om du köpt tågbiljett till Köpenhamns flygplats eller Huvudbangården i Köpenhamn kan du även resa vidare med samma biljett inom centrala Köpenhamns storstadsområde. Detta gäller inom zonerna F/L. Om du ska exempelvis resa från Arken så behöver du en annan biljett, se Danmarks karta.
  • Du kan resa vidare inom den riktning som finns på biljetten.
  • Biljett för resa inom Danmark kan du köpa på kundcenter.

Resa vidare i Skåne

  • Res vidare på din biljett i Skåne, exempelvis inom Malmö och centrala Helsingborg.
  • Tänk på att SJ-biljett för SJ-tåg inte gäller på Skånetrafikens Öresundståg.

Metrotillägg i Danmark

Danska DSB har infört ett Metro-tillägg. Pendlar du med vår 30-dagarsbiljett och vill åka med metron i Köpenhamn köper du biljetten 30-dagar + Metro. Det kan du göra både i samband med biljettköpet eller i efterhand.

Du kan också köpa ett tillägg för enstaka resor med din 30-dagarsbiljett i appen. Då kostar det 33 kronor. Du, som reser med enkel- och 24-timmarsbiljett, behöver inte betala extra för att resa med Metron. 

Gränskontroller

Polisens gränskontroller på Hyllie innebär att alla resenärer måste vara redo att visa upp ID-handlingar vid ankomst till Hyllie station från Danmark. Sedan november 2019 krävs det giltig ID-handling även för att resa till Danmark. 

Giltig ID-handling är:

- Nordiskt körkort, pass eller nationellt ID-kort för nordiska medborgare,

- Pass eller nationellt ID-kort för övriga europeiska medborgare,

- Pass och om så behövs tillstånd (i form av visering eller uppehållstillstånd) för övriga medborgare som inte är medborgare i ett europeiskt land.

Utan giltig ID-handling kan Polisen komma att utföra en fördjupad kontroll utanför tåget. För mer information om gränskontrollerna och vilka identitetshandlingar som krävs hänvisar vi till Polisen. 

Barn- och ungdomsbiljett och åldersgräns

Som vuxen får du ta med dig två barn under 7 år gratis. Barnbiljett finns från 7 år.

Tänk på att åldersgränsen för barn är lägre vid resor till och från Danmark.

Vid resor till och från Danmark gäller barnbiljett tills du fyller 16 år. Har du fyllt 16 år köper du en vuxenbiljett.

Djur på resan

Vid Resa mellan Skåne och Danmark via Öresundsbron får mindre sällskapsdjur som transporteras i lämplig bur eller väska medföras utan kostnad. Väskan får inte vara större än 100x60x30 centimeter. För större hundar eller andra sällskapsdjur betalas en avgift som motsvarar en enkelbiljett för Barn/ungdom. Resenär för medföra högst en (1) hund eller sällskapsdjur för vilken avgift betalas. Särskilda bestämmelser gäller för införsel av djur, läs mer om det här.