Ledning

Skånetrafiken är en förvaltning och en del av Region Skåne. Det innebär att Skånetrafiken har en politisk ledning, kollektivtrafiknämnden.

Kollektivtrafiknämnden tar de stora övergripande besluten om till exempel budget, biljettpriser eller inköp av tåg. Beslut nära verksamheten tas av trafikdirektören som har Skånetrafikens ledningsgrupp till sin hjälp.

Kollektivtrafiknämnden

Hitta mer fakta på skane.se om ledning och avdelningschefer

Skånetrafikens ledningsgrupp

Trafikdirektör: Maria Nyman
Stabschef: Gunilla Blad
Affärsområde buss: Saman Tondnevis
Affärsområde tåg: Mikael Espling
Affärsområde serviceresor: Titti Unosdotter
Avdelning försäljning och marknad: Pernilla Lyberg
Avdelning strategi och affär: Anders Yngwe Söderstjerna
Avdelning kundservice och trafikinformation för tåg och buss: Pernilla Ernholdt
Avdelning digitalisering och IT: Tf Maria Nyman