Vårt uppdrag

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av olika företag som upphandlats i konkurrens. 

Vårt uppdrag

 • Vårt ansvar

  Skånetrafiken har ett övergripande ansvar för stadsbussar, regionbussar, Pågatåg, Öresundståg och serviceresor i Skåne.

   Vi gör det enklare för dig att resa till arbete, utbildning, service och fritidsaktiviteter. 

  Visste du att:

  • Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med bussar och tåg.
  • Varje år görs fler än 159 miljoner resor med 111 Öresundståg, 69 Pågatåg, 4 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 350 serviceresefordon.
  • Med Skånetrafiken kan du resa till i stort sett alla orter i Skåne. Med Öresundstågen kan du dessutom ta dig över Sundet och till Göteborg, Halland, Kronoberg och Kalmar län.

  En förvaltning inom Region Skåne

  Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken. Kundservice, trafikinformation, planering, tjänste/IT-utveckling, upphandling, marknadsföring och information är stora uppgifter.

  Kollektivtrafiken är ett samarbete

  All trafik, både buss och tåg, körs av olika trafikföretag på entreprenad. Inom tågtrafiken är dessutom samarbetet med Trafikverket mycket viktigt. Det är Trafikverket som styr tågen på spåren och som sköter underhållet av järnvägen.

  Läs mer om kollektivtrafiknämnden, protokoll och handlingar

 • Ledning

  Skånetrafiken är en förvaltning och en del av Region Skåne. Det innebär att Skånetrafiken har en politisk ledning, kollektivtrafiknämnden.

  Kollektivtrafiknämnden tar de stora övergripande besluten om till exempel budget, biljettpriser eller inköp av tåg. Beslut nära verksamheten tas av trafikdirektören som har Skånetrafikens ledningsgrupp till sin hjälp.

  Kollektivtrafiknämnden

  Hitta mer fakta på skane.se om ledning och avdelningschefer

  Skånetrafikens ledningsgrupp

  Trafikdirektör

  -

  Linus Eriksson

  Ställföreträdande trafikdirektör

  -

  Maria Holmgren

  Stabschef

  -

  Ulf Velin

  Affärsområde Buss norra

  -

  Magnus Wikforss

  Affärsområde Buss södra

  -

  Jan-Åke Bergmark

  Affärsområde Tåg

  -

  Mark Fenzel

  Affärsområde Serviceresor

  -

  Lars Hellström

  Avdelning Affär/marknad

  -

  Joakim Agartson

  Avdelning Försäljning

  -

  Camilla Bunke

  Avdelning IT

   -

  Patrick Lindqvist

   (adj) Avdelning Kvalitet - Gunilla Blad

   

 • Samarbete i tågtrafiken

  Många aktörer samarbetar för att tågtrafiken inom Skåne och till de övriga sydlänen samt över Bron till Danmark ska fungera.

  Trafikverket ansvarar för det svenska järnvägsnätets spår, kontaktledningar, växlar, signaler och plattformar. Det är Trafikverket som gör tidtabellerna för alla tågbolag med hänsyn till hur många tåg som får plats på spåren. 
  Trafikverket styr trafiken, sköter skyltar och monitorer samt utropen på stationerna.

  Järnvägsstyrelsen har ett övergripande säkerhetsansvar. Den beviljar trafiktillstånd för företag som vill köra tåg och utreder vad som skett vid tillbud eller olyckor.

  Skånetrafiken är huvudman för Pågatågen, det vill säga bestämmer biljettpriser, beställer trafiken av Trafikverket och informerar om den i tidtabeller.

  Öresundstågen är ett gemensamt tågtrafiksystem i Sydsverige och Danmark mellan Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Läns Trafik, Skånetrafiken och Västtrafik.

  Krösatågen är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Skåne, Jönköping, Kalmar, Halland, Blekinge och Kronoberg. I Skåne täcker Krösatågen in nordöstra Skåne.

  Kommunerna driver de flesta stationerna förutom Hässleholm och Malmö C som Jernhusen äger och driver.

  ArrivaTåg AB kör Pågatågen på uppdrag av Skånetrafiken. Arriva tåg har säkerhetsansvaret för Pågatågen gentemot Järnvägsstyrelsen och Trafikverket.

  Transdev Sverige AB kör Öresundstågen i Sverige och fram till Peberholm på uppdrag av Öresundståg AB.

  I Danmark är det DSB Öresund som kör Öresundstågen. Transdev kör även Krösatågen mellan Hässleholm och Växjö.

 • Upphandlingar

  Vi använder upphandlingsverktyget Tendsign.

  För att du ska kunna läsa våra förfrågningsunderlag och delta i upphandlingar behövs ett konto hos Tendsign. Skapa konto.

  Våra aktuella upphandlingar