Vårt uppdrag

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara resor till alla som bor verkar och reser i Skåne. All trafik körs av olika företag som upphandlats i konkurrens.

Vårt uppdrag

 • Vårt ansvar

  Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne.

  Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

  Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen®, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad.

  En förvaltning inom Region Skåne

  Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med bussar och tåg ligger på Region Skånes politiker. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken. Skånetrafikens huvuduppgifter är att utveckla, planera, upphandla, informera och marknadsföra kollektivtrafiken i Skåne.

  Kollektivtrafiken är ett samarbete

  All trafik och i princip alla övriga tjänster handlas upp och utförs på entreprenad av olika trafikföretag. Inom tågtrafiken är dessutom samarbetet med Trafikverket mycket viktigt. Det är Trafikverket som styr tågen på spåren och som sköter underhåll.

 • Ledning

  Skånetrafiken är en förvaltning och en del av Region Skåne. Det innebär att Skånetrafiken har en politisk ledning, kollektivtrafiknämnden.

  Kollektivtrafiknämnden tar de stora övergripande besluten om till exempel budget, biljettpriser eller inköp av tåg. Beslut nära verksamheten tas av trafikdirektören som har Skånetrafikens ledningsgrupp till sin hjälp.

  Kollektivtrafiknämnden

  Hitta mer fakta på skane.se om ledning och avdelningschefer

  Skånetrafikens ledningsgrupp

  Tillförordnad trafikdirektör: Ulf Welin
  Stabschef: Gunilla Blad
  Affärsområde buss: Saman Tondnevis
  Affärsområde tåg: Maria Nyman
  Affärsområde serviceresor: Titti Unosdotter
  Avdelning försäljning och marknad: Pernilla Lyberg
  Avdelning strategi och affärsstöd: Johan Gomér 
  Avdelning kundservice och kundledning: Pernilla Ernholdt
  Avdelning digitalisering och it: Johan Karlberg

 • Samarbete i tågtrafiken

  Många aktörer samarbetar för att tågtrafiken inom Skåne och till de övriga sydlänen samt över Bron till Danmark ska fungera.

  Trafikverket ansvarar för det svenska järnvägsnätets spår, kontaktledningar, växlar, signaler och plattformar. Det är Trafikverket som gör tidtabellerna för alla tågbolag med hänsyn till hur många tåg som får plats på spåren. 
  Trafikverket styr trafiken, sköter skyltar och monitorer samt utropen på stationerna.

  Transportstyrelsen har ett övergripande säkerhetsansvar. Den beviljar trafiktillstånd för företag som vill köra tåg och utreder vad som skett vid tillbud eller olyckor.

  Skånetrafiken är huvudman för Pågatågen, det vill säga bestämmer biljettpriser, beställer trafiken av Trafikverket och informerar om den i tidtabeller.

  Öresundstågen är ett gemensamt tågtrafiksystem i Sydsverige och Danmark mellan Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Läns Trafik, Skånetrafiken och Västtrafik.

  Krösatågen är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Skåne, Jönköping, Kalmar, Halland, Blekinge och Kronoberg. I Skåne täcker Krösatågen in nordöstra Skåne.

  Kommunerna driver de flesta stationerna förutom Hässleholm och Malmö C som Jernhusen äger och driver.

  ArrivaTåg AB kör Pågatågen på uppdrag av Skånetrafiken. Arriva tåg har säkerhetsansvaret för Pågatågen gentemot Järnvägsstyrelsen och Trafikverket.

  Transdev Sverige AB kör Öresundstågen i Sverige och fram till Peberholm på uppdrag av Öresundståg AB.

  I Danmark är det Transdev som kör Öresundstågen. Transdev kör även Krösatågen mellan Hässleholm och Växjö.

 • Upphandlingar

  Vi använder upphandlingsverktyget Tendsign.

  För att du ska kunna läsa våra förfrågningsunderlag och delta i upphandlingar behövs ett konto hos Tendsign. Skapa konto.

  Våra aktuella upphandlingar