Frågor om elbussarna i Malmö

 1. Vilken el kör elbussarna på?

  Svar: Elbussarna i Malmö kör på förnybar (grön) el märkt med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Bra Miljövals-märkt el lever upp till hårda krav på hur elen produceras med målet att påverkan på miljön från elproduktion ständigt ska minska. För varje såld kilowattimme elre märkt med Bra Miljöval går det dessutom pengar till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering.

  Skillnaden mellan Bra Miljövals-märkt el och så kallad ursprungsmärkt vanlig grön el är att ursprungsmärkning endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att ställa några miljökrav på produktionen eller avsätta pengar för reparation eller energieffektivisering.


 2. Blir luften renare med elbussar?

  Svar: En elbuss har inget avgasrör och genererar därför inga avgaser. Vi kan därför säga att luften blir renare. Vid kalla vinterdagar kan det kopplas på en tilläggsvärmare i elbussarna. Denna värmare drivs av en liten förbränningsmotor som går på förnybart drivmedel. Denna tilläggsvärmare genererar en viss mängd avgaser dock ligger värmarens avgasnivå under avgasnivån från bussar med förbränningsmotordrift.


 3. Är elbussar tystare än vanliga bussar?

  Svar: Elbussar genererar i snitt 5-6 decibel lägre ljudnivå än bussar med förbränningsmotor. En höjning av 10 decibel upplevs av den mänskliga hörseln som en fördubbling av ljudnivån.

  När bussen laddas uppstår ett lite surrande ljud. Det är dock inom ramen för Naturvårdsverkets riktvärden utomhus och är lägre än trafikbuller från bilar.


 4. Hur påverkas trafiksäkerheten när bussarna är tystare?

  Svar: Att det blir lägre bullernivå tycker nog alla är bra men när städerna får tystare fordon (elbussar och elbilar) betyder det att var och en som rör sig i stadsmiljön får vara lite mer uppmärksam. Elbussarna är dessutom utrustade med en varningssignal som föraren kan använda när hen närmar sig fotgängare och cyklister. Varningssignalen har ett diskret ljud och låter som en ringklocka. Denna typ av signal finns redan idag på spårvagnar runt om i Sverige.


 5. Hur laddas elbussen?

  Svar:
  Den typ av bussar som kommer att användas på linje 7 har batterier avsedda för ändhållplatsladdning. En ändhållplatsladdad buss har ett litet snabbladdat batteri som fylls på vid ändhållplatsen, där bussarna har reglertider och tid för förarpaus och/eller förarbyte. Bussen tar sin ström genom en stolpe med en monterad kontaktskena (så kallad pantograf) som sänker sig ned på en kontaktyta på bussens tak, när bussen står still på en hållplats. Det tar ungefär fem minuter att ladda, sedan går det att köra vidare igen. Det behöver anläggas en laddningsstolpe, inklusive elektronik och likriktarstation för denna teknik.


 6. Kan man sitta i bussen under tiden den laddar?

  Svar: Ja, det går bra att sitta i bussen under tiden laddning pågår.


 7. Varför har ni valt linje 7 Ön - Svågertorp som första elbusslinje?

  Svar: Vi har valt linjen utifrån att vi inte planerar att flytta ändhållplatserna de närmaste åren. Linjen är också ett lämpligt val utifrån hur vi ser på ett växande resande på linjen och hur långa fordon som behövs. Elbussarna vi tittat på finns i modeller som är 12 eller 18 meter långa. Linje 7 är dessutom lagom lång, 14,7 km och har avgångar var 10:e minut i högtrafik, vilket gör att laddning på ändhållplats fungerar väl.


 8. Kommer tidtabellen för linje 7 Ön - Svågertorp att förändras?

  Svar: Nej, linje 7 kommer att ha samma trafikutbud som idag, det vill säga avgångar var 10:e minut som bäst och aldrig med sämre utbud än var 20:e minut.


Har du fler funderingar? Kontakta gärna vår kundservice.
Tillbaka till vår sida om elbussarna i Malmö.