Första elbussarna i Malmö

I mitten av december kommer du att kunna resa med Malmös första elbussar, på linje 7. En resa som blir både renare, tystare och bekvämare.

Elbussen på linje 7 i Malmö kommer att laddas på ändhållplats med en laddstolpe, en så kallad pantograf. Bilden är lånad från Volvo Corporation och är en visionsbild för elbuss i Göteborg.

Linje 7, ÖnSvågertorp, blir den första stadsbusslinjen i Malmö som elektrifieras. Skåne­trafiken och Malmö stad gör en gemensam satsning på eldriven kollektivtrafik för en hållbar samhällsutveckling.

Renare och tystare
De nya bussarna drivs med grön el, märkt med Bra miljöval. Avgaserna blir ett minne blott och luften blir renare. Dessutom slip­per du ljudet från motorn – ljudnivån från elbussen är betydligt lägre. Du kommer att känna skillnad både i miljön runt hållplatsen och på din resa.

Nytt inredningstänk
Elbussarna blir Skånetrafikens första bussar med ett helt nytt inredningstänk för att möta behovet av en bekväm och trygg resa. En soffa längst bak gör det enklare att sitta tillsammans. Med bågar och räcken i taket ska det vara enkelt att hålla sig och lättare att röra sig genom bussen. Särskild belysning kväll och natt ska göra att resan känns behaglig och trygg. Dessutom kommer du att kunna ladda din telefon via usb-uttag nära varje sittplats. Detta är några av nyheterna.

Detta sker under året
Skånetrafiken förbereder nu genom att beställa nya bussar, som får helt nya inredningslösningar efter erfarenheter från konceptbussen.

Malmö stad ska placera ut laddstolpar på ändhållplatserna på Ön och Svågertorp och bygga om hållplatsmiljöerna här. Detta ska ske i slutet av sommaren. När vi vet hur arbetet ska gå till berättar vi mer om det på denna sida. Malmö stad ska också göra några åtgärder i infrastrukturen för att resan på linje 7 ska kännas snabbare och bekvämare. Det handlar främst om signalprioritering och busskörfält.

En framtid att må bra i
Skånetrafiken arbetar för att kollektivtrafiken ska minska klimatutsläppen och bidra till renare luft och grönare miljöer som människor mår bra i. Därför satsar vi på eldrift. Vi vill också göra det mer attraktivt att välja kollektivtrafiken framför bilen. Därför utvecklar vi också miljön ombord med innovativa lösningar för en bekvämare resa.

Har du frågor?
Du kan få mer information i våra frågor och svar. Har du fler funderingar, får du gärna kontakta vår kundservice. Malmö stads förberedelser kan du läsa mer om på malmo.se/elbuss

Fakta/ beslut om elbussar i Malmö
Malmö Stad och Region Skåne, genom Skånetrafiken, kom i maj 2017 överens om att införa elbussar på linje 3 och 7 i Malmö. Linje 7 blir först ut. Nobina, som har aktuellt trafikavtal med Skånetrafiken, förbereder trafikstarten till december 2018. När linje 3 får elbussar är i dagsläget inte beslutat. Skånetrafiken planerar att byta ut samtliga stadsbussar i Malmö inom de närmaste åren från biogasbussar till elbussar. Detta sker när bussarna nått en viss ålder och i samband med upphandling av trafiken.