Utveckla och bygga

Vi utvecklar ständigt trafik och tjänster för att ge bättre möjligheter till att resa. Vi eftersträvar att förenkla din resa med hjälp av olika tjänster.

För att kunna utveckla måste vi arbeta tillsammans med andra, till exempel med olika bransch/samarbetsorganisationer, företag, universitet/högskolor, kommuner eller Trafikverket. Det är Trafikverket som bygger ut järnvägens infrastruktur. 

Exempel på utvecklingsarbete är vi öppnat nya stationer och lanserat nya busslinjer, som till exempel MalmöExpressen. Sedan den 13 december 2015 går den reguljära trafiken längs Trelleborgsbanan och tunneln genom Hallandsås. För tjänsteutveckling samarbetar vi med med olika företag och högskolor, till exempel Malmö högskola med Datadriven innovationsarena (DIA). 

Öppen data

Vi erbjuder ett öppet trafikdatagränssnitt (Open API) för dig som vill utveckla en applikation utan några krav på avtal eller registrering.

Skånetrafikens utvecklarsida

Ny trafik

Läs mer om var vi planerar ny tågtrafik och vilka andra större projekt som är på gång på Region Skånes hemsida

Trafikutredning Lund
Hur blir kollektivtrafiken i Lund mer attraktiv? Hur blir linjenätet bästa möjliga?