Utveckla och bygga

Vi utvecklar ständigt trafik och tjänster för att ge bättre möjligheter till att resa. Vi vill göra din resa enkel med hjälp av olika tjänster.

För att kunna utveckla måste vi arbeta tillsammans med andra, till exempel med olika bransch/samarbetsorganisationer, företag, universitet/högskolor, kommuner eller Trafikverket. Det är Trafikverket som bygger ut järnvägens infrastruktur. 

Exempel på utvecklingsarbete är att vi har öppnat nya stationer och lanserat nya busslinjer, som till exempel MalmöExpressen.

Öppen data

Vi erbjuder ett öppet trafikdatagränssnitt (Open API) för dig som vill utveckla en applikation utan några krav på avtal eller registrering.

Skånetrafikens utvecklarsida

Ny trafik

Läs mer om var vi planerar ny tågtrafik och vilka andra större projekt som är på gång på Region Skånes hemsida.