Länkar och källor

Här hittar du både källor till den fakta vi presenterar och länkar till intressant information om hållbarhet.

Länkar

Hållbarhetsredovisning 2021: här får du alla detaljer om vårt miljöarbete

Hållbarhetsredovisning 2021, tillgänglighetsanpassad

Detta styr vårt hållbarhetsarbete

Våra resor med buss, tåg och spårväg samt serviceresor på biogas och förnybar el är märkta med Bra miljöval

Vårt miljöarbete är certifierat enligt ISO 14 001

Inga palmoljerester i Skånetrafikens drivmedel

Region Skånes miljöpolicy

Källor

1. En resa mellan Malmö och Lund med en genomsnittlig bil släpper till exempel ut 2227 gram CO2. En tågresa mellan Malmö och Lund släpper endast ut 31 gram CO2. Pendlar du tre dagar i veckan till ditt arbete med bil blir det 628 kilo CO2-utsläpp/år jämfört med 8,6 kilo/år som pendlingen med tåg ger upphov till. Genom att pendla kollektivt jämfört med bil sparar du alltså 619,4 kilo CO2 om året. I jämförelse: Hela din matkonsumtion ger i snitt upphov till 2 ton CO2-utsläpp om året. Källa: "Energi- och koldioxidintensiteter för 319 varor och tjänster", FOI 

2. https://www.umu.se/nyheter/7-600-beraknas-do-i-fortid-varje-ar-pa-grund-av-luftfororeningar-_5811093/

3. Europe’s urban population remains at risk due to levels of air pollution known to damage health — European Environment Agency (europa.eu)

4. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet-och-stillasittande/

5. "Stor studie visar hur städer kan få fler att gå", Trivector

6. "Handbok för vägtrafikens luftföroreningar", Trafikverket. Snittbeläggning i bil 1,3 personer: "Trafik i hållbara städer", Trivector, sidan 11

7. Exemplet är räknat på en snittbil i Sverige, Volvo V60, som är cirka 4,8 meter lång. Avståndet mellan bilarna är inte medräknat då det kan variera. Snittbeläggningen i en bil ligger i Sverige på cirka 1,3 personer: "Trafik i hållbara städer", Trivector, sidan 11