Miljö och hållbarhet

Skånetrafikens resor har en tydlig miljö- och hållbarhetsnytta. Ju fler resenärer vi transporterar desto större blir samhällsnyttan.

Vårt arbete med miljö – och hållbarhetsfrågor finns sammanställt i vår Hållbarhetsredovisning. Klicka här för att komma till den.
Skånetrafiken, tillsammans för en hållbar framtid.

Skånetrafikens resor är märkta med Bra miljövalMiljömärkta resor

Skånetrafikens resor med buss och tåg inom Sverige är märkta med Svenska Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Skånetrafiken är också certifierat enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001.

Vill du veta mer om hur Skånetrafiken arbetar med miljö – och hållbarhetsfrågor och hur långt vi har kommit i vårt arbete, läs gärna vår Hållbarhetsredovisning.

 

Hållbarhet för oss

Hållbarhet för oss är den nytta som vi skapar för våra kunder och för samhället i stort. Låt oss förklara hur vi tänker kring hållbarhet och vår samhällsnytta: 

  • Med oss reser du på ett enkelt, säkert och prisvärt sätt i och utanför Skåne. Du kan under resan läsa en god bok, jobba klart, träffa intressanta människor eller bara koppla av.
  • Din arbetspendling är enkel och effektiv, du kan bo kvar på landsbygden och jobba i staden eller tvärtom.
  • Tack vare att du reser med en kollektivtrafik som drivs med miljövänliga fordon och fossilfria drivmedel sparar du miljön, minskar buller och förbättrar stadsluften och människors hälsa.
  • Genom att vi åker många tillsammans minskar trängseln på vägarna och behovet av hårdgjorda ytor vilket ger mer utrymme för parker och andra ytor som skapar livskvalitet i våra skånska städer.
  • Våra bussar och tåg anpassade för dig som har särskilda behov. Kan du, trots tillgänglighetsanpassning, inte resa i den allmänna kollektivtrafiken så kan du nyttja vår färdtjänst eller våra sjukresor.
  • Vi får människor att röra på sig och socialt interagera vilket bidrar till att det bryts barriärer i samhället avseende klass, kön, ålder och kulturella skillnader.
  • Våra medarbetare trivs på sitt arbete och ger sitt bästa varje dag för att göra din resa så bra som möjligt.
  • Vi strävar efter att alla som arbetar hos oss och på uppdrag av oss ska kunna trivas med sitt arbete och ska ha bra villkor både i Sverige och i andra delar av världen.

Ytterligare miljödokument

Region Skånes miljöpolicy (pdf)

Miljölicens (pdf)

Miljöcertifikat (pdf)

Miljö- och hållbarhetsprogram (pdf)

Miljö-och hållbarhetsredovisning 2017