Vårt uppdrag – hållbara resor

Vi har redan kommit en bit på väg på vår resa mot ett hållbarare samhälle – och vi gör resan tillsammans med dig. När du stiger på bussen eller tåget medverkar du till att uppnå nationella klimatmål och globala hållbarhetsmål. Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet och alla beslut som fattas.

Vårt uppdrag – hållbara resor

 • Klimatperspektiv

  Vi sparar ingen möda när det gäller miljön.

  Det gäller den minsta lilla detalj som att ta bort alla onödiga plastprodukter i våra profilprodukter - till exempel är våra ballonger numera tillverkade av naturgummi och majsstärkelse och våra godispåsar är komposterbara. Och det gäller, såklart, också våra resor som till 100 procent genomförs med förnybara bränslen och som är märkta med Bra Miljöval av Naturskyddsföreningen. I busstrafiken används främst biogas som bränsle och fler och fler skånska städer får elbusstrafik . Tack vare omställningen till elbussdrift minskar klimatutsläppen med ca 90 procent.
  Även när det gäller färdtjänst och sjukresor arbetar vi för att använda 100 procent förnybara bränslen senast 2020.
  Men än är inte resan slut – vi har en bit kvar till slutdestinationen att bli helt klimatneutrala. Det visar vi på illustrationen nedan.

 • Hälsoperspektiv

  Vi jobbar kontinuerligt för att du ska andas renare luft, bland annat genom satsningen på elbussar som inte släpper ut avgaser.

  Denna satsning sänker också bullernivåerna avsevärt i städerna.
  För att minska hälso- och miljöpåverkan från vår trafik har vi i våra avtal förbjudit särskilt farliga kemikalier i fordon och på depåer. Ingen ska utsättas för särskilt farliga kemikalier, varken våra resenärer, de som jobbar hos oss eller våra underleverantörer. Exempelvis används det mycket kemikalier när man traditionellt framställer tyger. I Helsingborg använder vi redan miljömärkta tyger i alla bussar i stadstrafiken och det är framöver ett krav i alla upphandlingar.

  Kollektivtrafik är bra för hälsan även på andra sätt. En stor europeisk studie visar att människor går tolv procent mer till fots om de bor, arbetar eller studerar i tättbebyggda områden med god tillgång till kollektivtrafik och service.

 • Socialt perspektiv

  Vår trafik bidrar också till en ökad jämlikhet och minskad segregation i samhället.

  I alla upphandlingar av trafikavtal ställer vi krav på socialt ansvarstagande. Det betyder att alla som arbetar hos oss eller på uppdrag av oss ska ha förutsättningar att trivas med sitt arbete genom att ha justa villkor både i Sverige och i andra delar av världen.

  Vår trafik bidrar också till en ökad jämlikhet och minskad segregation i samhället. Vi gör det möjligt att resa i Skåne – även för den som inte äger en bil. Kollektivtrafiken ska vara till för alla. Därför engagerar vi oss för ett socialt hållbart samhälle.Ett exempel är frisbeeprojektet i Malmö.

 • Visste du att...

  … du kan åka tåg 243 gånger för att släppa ut samma mängd växthusgaser som en bilresa släpper ut.

  … du kan åka elbuss 107 gånger för att släppa ut samma mängd växthusgaser som en bilresa släpper ut. Se not 1 under "Nyttiga länkar".
  … en 18-metersbuss med 64 resenärer ombord motsvarar cirka 49 bilar som tar upp cirka 236 meter i gatuutrymme (avståndet mellan bilarna är inte medräknat då det kan variera). Se not 2 under "Nyttiga länkar".

  … att en resa mellan Malmö C och Hässleholm C kostar idag 105 kronor med tåg. Åker man flera tillsammans så får man tillsammansrabatt på 25 procent. Samma resa på 9,3 mil kostar 372 SEK med bil om man räknar den verkliga kostnaden enligt Konsumentverkets guide. Se not 3 under "Nyttiga länkar".

  … varje dag åker ca 10 300 personer med Pågatågen mellan Malmö och Hässleholm. Om dessa personer hade kört bil så hade det krävts 7 918 bilar. Dessa bilar hade sammanlagt tagit upp ca 38 km plats i gatuutrymmet. Se not 4 under "Nyttiga länkar".

 • Nyttiga länkar

  Här hittar du både länkar och fotnoter.

  Länkar:

  Få alla detaljer om vårt miljöarbete i vår hållbarhetsredovisning.

  Det här styr vårt miljöarbete: 

  Våra tåg- och bussresor är märkta som Bra miljöval.

  Vårt miljöarbete är certifierat enligt ISO 14 001.

  Region Skånes miljöpolicy

  Källor:

  1. Källa för både tåg- och elbussexemplet: Trafikverket Snittbeläggning i bil: 1,3 personer, källa: Stockholmsförsöket

  2. Exemplet är räknat på en snittbil i Sverige, Volvo V60, som är cirka 4,8 meter lång. Avståndet mellan bilarna är inte medräknat då det kan variera. Bilarna räknas här som fullsatta med 5 personer. Snittbeläggningen i en bil ligger i Sverige på cirka 1,3 personer. I peaktider i större städer, som Malmö, Lund och Helsingborg, brukar bussarna vara fullsatta – däremot inte bilarna. Om man räknar med fullsatta bilar krävs 13 bilar som tar upp 62 meter gatuutrymme för att transportera lika många människor som en buss gör.

  3. Kostnadsuppgifterna för bilen kommer från bilsvar.se

  4. Exemplet är räknat på en snittbil i Sverige, Volvo V60, som är cirka 4,8 meter lång. Avståndet mellan bilarna är inte medräknat då det kan variera. Snittbeläggningen i en bil ligger i Sverige på cirka 1,3 personer. Stockholmsförsöket 

  Läs mer: 
  Inga palmoljerester i Skånetrafikens drivmedel. 

  Nu vet du lite mer om hur klimatsmart du är när du reser kollektivt. Vill du veta mer? Kontakta Skånetrafikens hållbarhetsansvarig iris.rehnstrom@skanetrafiken.se.