Vårt uppdrag – hållbara resor

Vi har redan kommit en bit på väg på vår resa mot ett mer hållbart samhälle – och vi gör resan tillsammans med dig. När du stiger på bussen eller tåget medverkar du till att uppnå nationella klimatmål och globala hållbarhetsmål. Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet och alla beslut som fattas.

Vårt uppdrag – hållbara resor