Ny tidtabell från den 11 december 2016

Den 11 december byter Skånetrafikens bussar och tåg tidtabell. Vissa linjer får mindre justeringar medan andra påverkas mer. Här nedan kan du läsa mer om de förändringar som sker.

Bland de stora nyheterna i den nya tidtabellen från den 11 december 2016 är: 

Läs mer om nyheterna i din del av Skåne
För att du enkelt ska hitta det som berör dig har vi delat Skåne i olika delar med de större ändringarna:

De nya tidtabellerna finns att söka sedan den 28 oktoberNågra linjer kan ha fått justerade avgångstider, så passa på att söka din vanliga resa i Skånetrafikens app eller i Sök resa så att du inte blir överraskad om bussen eller tåget går någon minut tidigare eller senare än tidigare.

Vill du ladda ner tidtabellen för en speciell linje?
Gå till det röda fältet längst ner på förstasidan på webben. Under rubriken "Jag behöver" hittar du alla tidtabeller med karta över körvägen.

Byte av namn på hållplatser


I samband med tidtabellsskiftet byter några hållplatser namn. En hållplats kan bara ha ett namn i vår reseplanerare så därför ändras namnet redan nu i samband med att den nya tidtabellen blir offentlig, även om själva bytet egentligen äger rum den 11 december.

 • Från – till
 • Hjärup Gårdsallén – Hjärup Klockaregårdsvägen
 • Helsingborg Stattena Vårdcentral – Helsingborg Gullandersgatan
 • Malmö Katarina kyrka – Malmö Kungsliljan
 • Trelleborg Norra Skolan –Trelleborg Klörupsvägen
 • Torsvik – Torshall
 • Ystad Folkuniversitetet - Ystad Ekenäsgatan
  upp

Nyheter i stadsbusstrafiken


MALMÖ

Linje 2 Kastanjegården - Västra hamnen
Linje 2 en ny körväg mellan Dalaplan och Eriksfält via Seved. Bussen stannar inte längre vid hållplatserna Mobilia och Vandrarhemmet, vi hänvisar till linje 8 som stannar vid dessa hållplatser. Nya hållplatser på linjen är Dalslandsgatan, Sevedsgården och Musikhögskolan. Nytt hållplatsläge på Lindängen där läge A och B på Munkhättegatan kommer att användas. Linjen förlängs också med hållplats Gånglåtsvägen och Kastanjegården som blir ny ändhållplats. Ändringarna görs för att jämna ut resandet så att det blir mindre trångt ombord och för att bussen bättre ska hålla tidtabellen. Se karta (PDF). Läs mer på www.skanetrafiken.se/malmo

Linje 6 Klagshamn - Bunkeflostrand - Videdal – Toftanäs
Hållplats Katarina kyrka byter namn till Kungsliljan då kyrkan inte finns längre.

Linje 8 Lindängen - Centralen – Hyllie
Linje 8 får en ny körväg mellan Dalaplan och Eriksfält via Mobilia. Bussen stannar inte längre vid hållplatserna Dalslandsgatan, Sevedsgården och Musikhögskolan, vi hänvisar till linje 2 som stannar vid dessa hållplatser. Nya hållplatser på linjen är Mobilia och Vandrarhemmet. Lindängen blir ny ändhållplats för linjen där bussen kommer att stanna på Munkhättegatan, hållplats läge A och B. Ändringarna görs för att jämna ut resandet så att det blir mindre trångt ombord och för att bussen bättre ska hålla tidtabellen. Se karta (PDF) Läs mer på www.skanetrafiken.se/malmo

HELSINGBORG

Linje 10 Ringlinjen 
Linjen får ny linjesträckning på Tågaborg för att ge bättre tillgänglighet till nya vårdcentralen.

LANDSKRONA

Linje 1 Varvsudden/Centrum – Stationen - Koppargården
Sträckan Varvsudden - Skeppsbron tas bort på grund av få resenärer.

Linje 5 Borstahusen – Centrum – Handelsområdet - Stationen
Linjen får snabbare körväg med färre hållplatser - från centrum till handelsområdet. Linje 5 kommer att byggas ut i etapper. Detta är första delen. 

LUND

Vid årsskiftet är det dags för Lund att ta första spadtaget för Spårväg Lund C – ESS. Det kommer att bland annat att byggas på St Laurentiigatan och Lundalänken som stängs av för busstrafik. I samband med tidtabellsskiftet den 11 december läggs busstrafiken om i Lund för att matcha spårvägen. Ambitionen är att behålla linjernas körvägar under hela byggtiden och därmed göra det så enkelt som möjligt för alla som reser. Läs mer om bussarnas linjesträckning i Lund från den 11 december.

Linje 1 Klostergården-Botulfsplatsen – Östra Torn
Ny körväg mellan Lund C och hållplats Biskopshuset, vilket innebär att hållplats Lindebergska utgår. Hållplats Allhelgonakyrkan flyttas till Kävlingevägen och trafikeras i fortsättningen av linje 1.

Linje 2 Värpinge by - Botulfsplatsen - Annehem, Linje 4 Gunnesbo - Botulfsplatsen - Norra fäladen
Dessa linjer kommer inte länge att stanna vid hållplats Allhelgonakyrkan, då hållplatsen flyttas.

Linje 5 Nova - Kobjer - Botulfsplatsen - Gastelyckan – Råbylund
Linjen förlängs till Dalbyvägen och får en ny hållplats Råbylund. Fler kvällsturer på kvällen tillkommer.

Linje 6 St Lars – Botulfsplatsen – Östra Linero
Ny körväg mellan Lund C och LTH, vilket innebär att hållplatserna Lindebergska, Allhelgonakyrkan och BMC utgår. Linjen får även ett nytt hållplatsläge på LTH. Det blir även ytterligare två tidigare turer från St Lars på morgonen.

Linje 9 Galgevången – Botulfsplatsen – Universitetssjukhuset
Linjen får en ny tidtabell och ny körväg mellan Lund C och Skånes universitetssjukhus.

Linje 20 Lund C - ESS
Mellan den 15 november -10 december 2016 får Hållplats Höjdpunkten ett ändrat läge, se information från Lunds Kommun och anslag på hållplatsen. Den 11 december får linjen en ny tidtabell och en ny körväg mellan Lund C och Solbjersvägen, vilket innebär att hållplatserna Allhelgonakyrkan, BMC, Ideon och Höjdpunkten utgår. Nya hållplatser på linjen är Ole Römers väg, Scheeleparken, Ideon gateway och Brunnshög V. Linjen får även ett nytt hållplatsläge på LTH. Se karta. Tips! Du kan även åka regionbuss linje 166 och 169 till hållplats Ridhuset vid kemicentrum samt till hållplats Brunnshög V.

TRELLEBORG

Linje 1 Albäckshallen - Centralen – Fagerängen
För att minska trafiken på Stavstensvägen får bussen en ny körväg och kommer att gå i en slinga Sjöviksvägen, Omvägen/Åkerjordsvägen, Stavstensvägen till Västra ringvägen. Hållplats Persåker utgår på grund av litet resande och ny körväg. En ny hållplats Bäckaskolan tillkommer på Sjöviksvägen. Linjen får utökad trafik med två sena kvällsturer fredag och lördag samt tur på lördag eftermiddag. Se karta (PDF)

Linje 2 Högalid - Centralen - Gislövs läge
Hållplats Norra Skolan byter namn till Klörupsvägen då skolan är riven. Linjen får utökad trafik med två sena kvällsturer fredag och lördag samt tur på lördag eftermiddag.

Linje 10 Centralen - Lasarettet – Kyrkoköpinge
Linjen får fler turer på morgon och eftermiddag mellan Kyrkoköpinge och Trelleborgs C, då linje 145 inte kommer att gå lika ofta som tidigare. OBS! Dessa turer kommer att köras med en gul buss som ska vara skyltad linje 10.

YSTAD

Linje 5 Stationen - Saltsjöbaden
Hållplats Folkuniversitetet byter namn till Ystad Ekenäsgatan.
Upp

Nyheter på SkåneExpressen


SkåneExpressen 1 Kristianstad - Malmö

SkåneExpressen 2 Hörby - Lund
Dubbeldäckare kommer att trafikera linjen och fler kan därför resa på sträckan. SkåneExpressen 2 får en ny körväg i Lund mellan Lund C och Universitetssjukhuset.

SkåneExpressen 5 Lund - Simrishamn
Mindre tidtabellsförändringar för bättre bytesmöjligheter. Linjen får en ny körväg via Spolegatan och Kung Oskarsväg i Lund.

SkåneExpressen 8 Malmö - Veberöd - Sjöbo
Linjen får fler turer på kvällarna i båda riktningarna. Bussen kommer inte längre att stanna på hållplats Sjöbo Sandbäck, vi hänvisar till Sjöbo Busstation.
Upp

Nyheter i regionbusstrafiken nordvästra Skåne


Linje 200 Svalöv – Kävlinge
Linjen läggs ner på grund av för lågt resande. Reser du Kävlinge - Teckomatorp kan du istället resa med linje 210. Mellan Teckomatorp - Svalöv kör linje 230. 

Linje 210 Kävlinge - Teckomatorp 
Ny linje som ersätter linje 200 som läggs ner. Linje 210 går måndag - fredag, både morgon och eftermiddag med sex turer i båda riktningarna.  

Linje 215 Sjukreselinjen Helsingborg-Landskrona-Lund
Linjen tas bort på grund av få resande. Idag är den allmänna kollektivtrafiken mer utbyggd än när linjen startade. Reser du mellan Helsingborgs lasarett - Lasarettet i Landskrona - Lunds Universitetssjukhus kan du resa med den allmänna kollektivtrafiken eller med sjukresa om du är berättigad till det. 

Linje 220 Höganäs-Helsingborg
Linje 218 Landskrona-Helsingborg
Linje 220 delas i två delar för att förbättra punktlighet och göra busslinjens sträckning tydligare. Helsingborg-Landskrona blir linje 218. Byte i Helsingborg om du ska resa vidare norrut eller söderut.

Linje 230 Billesholm – Teckomatorp
Linje kortas ner till Billesholm - Teckomatorp för bättre punktlighet och för byte till tåg i Teckomatorp. För resa vidare norrut, byte till linje 250 i Billesholm.

Linje 240 Svalöv – Landskrona
Fler turer på helgen och därför bättre möjlighet att resa till Landskrona på helgen. 

Linje 241 Teckomatorp – Marieholm – Eslöv
Busslinjen ersätts med Pågatågstrafik. Hållplatserna Reslöv Östra, Almnäs och Stamnäs får längre till tågstationen än till tidigare busshållplats. 

Linje 250 Helsingborg-Bjuv-Billesholm-Ekeby
Nuvarande linje 250 delas och kommer att trafikera sträckan Helsingborg – Bjuv – Billesholm – Ekeby. Linjen får bättre byte till tåg i Bjuv. Byte i Ekeby till linje 260 för resa vidare söderut. Slingan via Truedstorp kommer att köras av linje 297.

Linje 260 Ekeby – Landskrona
Linje 250 delas för bättre punktlighet och byte till tågen i Tågarp. Nytt linjenummer 260 för Ekeby – Landskrona. Byte i Ekeby för resa vidare norrut.

Linje 297 Helsingborg-Bårslöv-Ekeby
Linjen tar över gamla linje 250:s slinga runt Truedstorp i Ekeby. Resa mellan Truedstorp – Helsingborg slipper byte.

Linje 501 Båstad busstation-Båstad station
Linjen förlängs i västra Båstad.
Upp

Nyheter i regionbusstrafiken nordöstra Skåne


Linje 440 Höör - Snogeröd – Rolsberga 

En ny busslinje som ger resenärer mellan Höör och Rolsberga, möjlighet att ansluta till SkåneExpressen 1 och SkåneExpressen 2 vid motorvägshållplats Rolsberga. 

Linje 444 Höör - Ängsbyn
Linjen kortas och får färre turer. Ängsbyn blir ny ändhållplats för att linje 440 delvis kör samma sträcka som linje 444. Hållplats Klinta gård tas bort på grund av få resande. 

Linje 553 Kristianstad – Vittskövle
Linjen får en ny och rakare körväg för boende i Gärds Köpinge för att busslinjen flyttas ut från Norra Åsum.

Linje 556 Kristianstad – Tollarp – Huaröd  
Ny körväg där alla turer stannar vid hållplats Kretsloppsparken. Linjen får samma körväg som SkåneExpressen 1 i Kristianstad för resenärer till/från Tollarp.
Upp

Nyheter i regionbusstrafiken sydvästra Skåne

 

Närtrafik Skabersjö, Torup, Roslätt med flera – Svedala / Bara
Närtrafik område 3 vid Skabersjö o Torup får utökad trafik från den 11 december. Det innebär att närtrafiken kan nyttjas både till arbete och skola men även för fritidsresor på vardagar. Läs mer om närtrafik på www.skanetrafiken.se/nartrafik. Se tidtabell (PDF). 


Linje 100 Malmö – Vellinge - Höllviken – Falsterbo

Linjen får en ny tur tidig morgon till Falsterbo på lördag och söndag.

Linje 102 Hjärup-Staffanstorp
Linjen får en ny hållplats Väståkravägen i Uppåkra som även trafikeras av linje 130. Hållplats Gårdsallén flyttas lite österut och byter namn till Klockaregårdsvägen.

Linje 108 Gårdstånga - Odarslöv – Lund
Ny körväg i Lund mellan Lund C och Universitetssjukhuset, vilket innebär att hållplats Allhelgonakyrkan utgår. Läs mer

Linje 122 Kävlinge - Löddeköpinge – Barsebäckshamn
Fler turer vardagar mitt på dagen. Linjen får även en ny hållplats Löddevägen i Barsebäck.

Linje 123 Kävlinge - Furulund – Lund
Ny körväg i Lund mellan Lund C och Universitetssjukhuset, vilket gör att bussen inte längre stannar vid hållplats Allhelgonakyrkan. Vi hänvisar till hållplats Baravägen och Universitetssjukhuset. Läs mer. På grund av att det är få som reser kommer bussen inte längre att stanna vid hållplats Sofiavägen, men hållplatsen trafikeras av stadsbuss linje 3.

Linje 126 Hänkelstorp - Löddeköpinge – Lund
Ny körväg i Lund mellan Lund C och Universitetssjukhuset, vilket gör att bussen inte längre stannar vid Allhelgonakyrkan. Läs mer. Hållplats Fjelie Ö dras in då vägen ska byggas om.

Linje 133 Lomma - Alnarp – Malmö
Linjen utökas med fler avgångar från Malmö mot Alnarp och Lomma på morgonen mellan 7-9 samt mellan 15-17 på eftermiddagen då det går en buss ungefär var 20:e minut. Det blir även fler turer på söndagar.

Linje 137 Bjärred – Lund
Ny körväg i Lund mellan Lund C och Universitetssjukhuset. Läs mer

Linje 138 Landskrona - Löddeköpinge – Malmö
Ny körväg i Landskrona mellan Malmövägen och Görloftsgatan, vilket ger en bättre koppling till tåg både mot Helsingborg och Malmö. Hållplats Hantverksgatan kommer inte längre att trafikeras. Landskrona station och Landskrona lasarett är nya hållplatser. Se karta (PDF)

Linje 139 Lund - Lomma
Ny körväg i Lund mellan Lund C och Universitetssjukhuset. Hållplats Allhelgonakyrkan kommer inte längre att trafikeras. Läs mer. Ny tur från Universitetssjukhuset på vardagskvällar mot Lomma. Den tillfälliga körvägen i Lomma via Industrigatan kommer att pågå fram till oktober 2017.

Linje 142 Malmö - Bara – Klågerup
Fler turer tillkommer på linjen samt att bussen går en gång i halvtimmen fram till kl 22 på vardagar.

Linje 144 Ö Grevie - Anderslöv
Tågtiderna förändras då Trafikverket sänker hastigheten på stambanan, vilket medför att busstrafiken ändras för att passa tågen. Tidigare linje 144 delas i två då det inte längre går att passa tågen i både Ö Grevie och Trelleborg. Nya linje 144 går mellan Ö Grevie-Anderslöv, se karta (PDF). Sträckan Anderslöv-Trelleborg trafikeras av linje 183. Resande mellan Alstad och Anderslöv som ska till Trelleborg hänvisas till byte i Anderslöv eller Alstad alternativt ta tåget från Ö Grevie för resa både mot Trelleborg och Malmö.

Linje 145 Svedala – Trelleborg
Tågtiderna förändras då Trafikverket sänker hastigheten på stambanan, vilket medför att busstrafiken ändras för att passa tågen. Linje 145 får en ändrad tidtabell med timmestrafik och ansluter endast till tåg i Svedala framöver. Körvägen ändras, bussen kör inom Alstad och stannar vid hållplats Stationsvägen samt via Trelleborgs lasarett, se karta (PDF). I Alstad går det att byta till linje 144 för vidare resa till Anderslöv.

Linje 148 Malmö - Torup
Linjen får utökad trafik på vinterhalvåret och får samma tidtabell året om.

Linje 150 Malmö-Tygelsjö-Vellinge
Ny tidig tur till Malmö på lördagar och söndagar införs.

Linje 159 Lund C – Skrylleskogen
Ny körväg mellan Lund C och LTH, vilket innebär att hållplats LTH utgår. Ny hållplats på linjen är Vattentornet på Tornavägen. Läs mer

Linje 160 Lund - Dalby - Veberöd – Sjöbo
Ny körväg mellan Lund C och LTH, vilket innebär att hållplatserna Allhelgonakyrkan, BMC och LTH utgår. Ny hållplats på linjen är Vattentornet på Tornavägen. Läs mer

Linje 165 Lund- Svedala
Fler turer införs. Ändrad körväg i Lund då linjen kör via Spolegatan och Kung Oskarsväg, vilket innebär att hållplats Allhelgonakyrkan utgår. Vi hänvisar till hållplats Lund C eller Universitetssjukhuset. Läs mer.

Linje 166 S Sandby - Lund – Staffanstorp
Mellan den 15 november -10 december 2016 får Hållplats Höjdpunkten ett ändrat läge, se information från Lunds Kommun och anslag på hållplatsen. Den 11 december får linjen under vardagar mellan 6-9 och 15-18 utökad trafik längs Kronoslättsvägen i södra delen av Staffanstorp. Det blir ny körväg mellan Lund C och Solbjer, vilket innebär att hållplatserna Allhelgonakyrkan, BMC, LTH, Ideon och Höjdpunkten utgår. Nya hållplatser på linjen är Ridhuset på Getingevägen i anslutning till Kemicentrum och hållplats Brunnshög V på Solbjersvägen där du kan byta till linje 20 och linje 169. Läs mer. För att korta restiden med linjen har en översyn genomförts av hållplatserna i Staffanstorp, där några ligger väldigt tätt och vissa har lågt resande. Följande hållplatser påverkas, se även karta.

 • Hållplats Symfonivägen på Gullåkravägen – vi hänvisar till Önsvala eller Orkestervägen
 • Hållplats Hantverksvägen på Hantverksvägen – vi hänvisar till Trekantsgränd
 • Hållplats Sliparevägen på Gullåkravägen – vi hänvisar till Industrivägen
 • Hållplats Syrenvägen på Kronoslättsvägen - vi hänvisar till Staffansvallen eller Lundavägen

Hållplats Knästorp 108 utgår för linje 166 på grund av lågt resande och vi hänvisar till linje 165 som fortsatt stannar på hållplatsen.

Linje 169 Lund C - Lund Brunnshög – Malmö
Mellan den 15 november -10 december 2016 får Hållplats Höjdpunkten ett ändrat läge, se information från Lunds Kommun och anslag på hållplatsen. Den 11 december får linjen ny körväg mellan Lund C och Brunnshög, vilket innebär att hållplatserna Allhelgonakyrkan, BMC, LTH, Ideon och Höjdpunkten utgår. Nya hållplatser på linjen är Ridhuset på Getingevägen i anslutning till Kemicentrum och hållplats Brunnshög V på Solbjersvägen där du kan byta till linje 20 och linje 166. Läs mer.

Linje 170 Lund N Fäladen - Lund LTH - Malmö Jägersro – Hyllie
Några turer morgon och kväll anpassas tidsmässigt så att byte kan ske vid Gyllins trädgård till linje 142 mot Bara och Klågerup.

Linje 172 Malmö C - Arlöv - Staffanstorp – Genarp
Anpassning för bättre bytesmöjlighet i Staffanstorp till linje 166 mot Lund.

Linje 183 Anderslöv – Trelleborg
Ny linje från den 11 december 2016, se karta (PDF). Tidigare linje 144 delas i två då det inte längre går att passa tågen i både Ö Grevie och Trelleborg när tågtiderna förändras, vilket sker då Trafikverket sänker hastigheten på stambanan. Linje 144 går framöver mellan Ö Grevie-Anderslöv. Resande mellan Alstad och Anderslöv som ska till Trelleborg hänvisas till linje 144 med byte i Anderslöv eller Alstad alternativt ta tåget från Ö Grevie för resa både mot Trelleborg och Malmö.

Linje 190 Trelleborg - Smygehamn - Skateholm - Abbekås – Ystad
Linjen får en ny hållplats i Mossbylund. På grund av lågt resande utgår hållplats Sjötorp, Smygehamn Smygehus, Hörte Udde, Strandvik, Charlottenlundsallén och Klintholmen.
Upp

Nyheter i regionbusstrafiken sydöstra Skåne


Linje 307 Skurup - Skårby - Ystad

Linjen får en ändrad körväg och kommer inte längre att köra via Hunnestads by och hållplatsen med samma namn. Hållplatsen flyttas till gamla Lundavägen och får ett nytt namn Hunnestadskorset. Det blir också fler avgångar till Ystad Djurpark med den nya körvägen.

Linje 330 Hörby - Bjärsjölagård - Sjöbo
Linjen utökas med fler avgångar vardagar mellan kl 05-09 och 14-18 då det kommer att gå en buss i timmen. En buss varannan timme mitt på dagen. Detta ger en bättre koppling i Hörby och Sjöbo så att byten till andra linjer kan ske. En ny hållplats Sjöbo Väster tillkommer på Planteringsgatan.

Linje 340 Fränninge - Vollsjö - Sjöbo
Linjen får en ny hållplats Sjöbo Väster på Planteringsgatan i Sjöbo.

Linje 570 Ystad - Borrby - Hammenhög - Simrishamn
Mindre tidtabellsförändringar. Turen 16:15 är förlängd och går hela vägen till Simrishamn.

Linje 573 Simrishamn - Kivik
Tidtabellsförändringar på morgonen från Kivik.

Nyheter i tågtrafiken

 Läs mer om nyheterna i tågtrafiken.

Upp