Uppsagt trafikavtal för serviceresor

2019-01-21

Vi på Skånetrafiken har sagt upp trafikavtalet med Ringduvetaxi för färdtjänst och sjukresor med omedelbar verkan. Skälet är att Ringduvetaxi Beställningscentral har stora ekonomiska problem och inte längre kan köra enligt avtal.

Skånetrafiken har sagt upp trafikavtalet med Ringduvetaxi för färdtjänst och sjukresor med omedelbar verkan. En direktupphandling är nu gjord och vi räknar med att allt ska vara på plats i månadsskiftet januari/februari. Närtrafik och anropsstyrd trafik fungerar som vanligt från och med den 22 januari.

I nuläget går trafiken utan stora störningar.