Vi inför provtagningsresor

2020-07-10

Som en utökad service till vården, och av omsorg till kunder i riskgrupper, inför nu Skånetrafiken så kallade provtagningsresor för serviceresekunder. 

Provtagningsresor innebär att kunden transporteras till en vårdinrättning. Sjukvårdspersonal går ut och genomför provtagning i fordonet så att kunden snabbt kan åka hem igen.
- Denna lösning har arbetats fram för att undvika att personer, som ingår i riskgrupper, ska vistas i väntrum i onödan. De ska inte behöva skrivas in på akutmottagningen och ta sjukvårdspersonalens resurser i anspråk när belastningen är hög, säger Titti Unosdotter, affärsområdeschef för Serviceresor. 
Arbetsrutiner har tagits fram med akutmottagningen i Ängelholm, men erbjuds i hela Region Skåne för att ge ökad service till hälso- och sjukvården.
Sedan tidigare är det också klart bland annat att Skånetrafikens serviceresor i mån av plats erbjuder sina resenärer att resa ensamma i fordonen. Beslutet gäller fram till och med den 25 april, men kan komma att förlängas.

Provtagningsresa till vårdinrättning bokas endast av vårdpersonal.
Läs om alla våra åtgärder i samband med covid-19 här.