Värdighetsgaranti - nya steg mot ökad trygghet

2022-11-21

Nu finns en värdighetsgaranti hos serviceresor för att du ska känna dig trygg, säker och delaktig under resan.

Kollektivtrafiknämnden har gett Skånetrafikens serviceresor i uppdrag att ytterligare öka kvalitén och tryggheten i din resa. Därför har en så kallad värdighetsgaranti tagits fram där vi lyfter fram kraven tydligare. Den innebär att du ska få en förväntad upplevelse och känna dig trygg, säker och delaktig genom hela resan. Införandet av värdighetsgaranti är ytterligare ett steg att synliggöra normer och etiska värden samt respektera den enskilda personen. 

Som resenär kan du förvänta dig:

  • Ett bemötande som är vänligt, lyssnande, lugnt och engagerat.
  • Tydlig information om vilken service som erbjuds. Informationen ska vara anpassad efter behov, vara korrekt och finnas tillgänglig på Skånetrafikens hemsida och i pappersformat.
  • Få vetskap i god tid om en bokad tid inte kan hållas.
  • Kunna se förarens legitimation tydligt.
  • Att vår personal och förare får introduktion som innefattar utbildning om rutiner, arbetsmetodik och Region Skånes värdegrund.

Om brister uppstår i värdighetsgarantin ska de anmälas till kundtjänst eller kundombudsmannen inom Skånetrafiken. Synpunkter utreds och återkopplas. För mer information vänligen kontakta serviceresorkundtjanst@skanetrafiken.se eller 0771-77 44 33.