Nordsydliga cykelstråket i Lund

2017-08-09

Vägarbete på Bredgatan i Lund påverkar stadsbusslinje 2 och 4 med start 13 augusti.

Lunds kommun är i färd med att bygga det nordsydliga cykelstråket på Stora Södergatan, Kyrkogatan och Bredgatan. Utvecklingen är ett led i att lyfta stadsmiljön och anpassa gatumiljön för en ökad komfort och en säkrare trafikmiljö. Nästa etapp startar den 14 augusti, då delar av Bredgatan byggs om. Vägarbetet innebär att stadsbusslinje 2 och 4 inte trafikerar Bredgatan 13 augusti–9 december. Följande linjer berörs:

  • Linje 2 Värpinge By–Botulfsplatsen–Annehem
  • Linje 4 Gunnesbo–Botulfsplatsen–Norra Fäladen

Vägarbetet innebär att linje 2 och 4 får en ny körväg mellan Universitetssjukhuset och Botulfsplatsen. Från Norra Fäladen kommer bussen att gå direkt från Universitetssjukhuset via Lund C vidare till Botulfsplatsen.

Hållplats Åke Hans stängs i båda riktningarna. Hållplats Lundagård stängs av i södergående trafik. Resande söderut hänvisas till Botulfsplatsen och Lund C. Resande norrut hänvisas till hållplats Lundagård, Botulfsplatsen och Lund C. Kartan nedan visar ny färdväg mellan Universitetssjukhuset och Botulfsplatsen.

Cykelstråket används dagligen av cirka 3 000 cyklister. Vägarbetet på Bredgatan beräknas vara klart i mitten av december 2017. För mer information, se lund.se 

 

linjeomlaggning_lund