Byte av väderskydd i Malmö

2018-08-31

Skånetrafikens bussar använder hållplatserna i Malmö. Men Skånetrafiken äger inte själva hållplatsytorna. De tillhör Malmö stad, som också ansvarar för väderskydden, – de flesta i avtal med en leverantör. Det är därför Malmö stad som ansvarar för bytet av reklamfinansierade väderskydd. De har upphandlat en ny leverantör och eftersom det gamla avtalet går ut, sker bytet av väderskydd nu. Totalt kommer 280 reklamfinansierade väderskydd att bytas.

Malmö stad har gjort en prioriteringsordning som utgår från tre kriterier:

  • Antal påstigande per dag
  • om det är en knutpunkt (för kollektivtrafik) och
  • om hållplatsen är placerad på ett särskilt väderutsatt område.

Stora knutpunkter som till exempel Gustav Adolfs torg, Södervärn, Värnhemstorget, Dalaplan och Stadshuset är prioriterade och därmed först ut att få nya väderskydd. Malmö stad har även prioriterat särskilt väderutsatta platser, med få påstigande och låg turtäthet. Ett sådant exempel är Svågertorp.

Malmö stad har en hemsida som handlar om bytet. Klicka här för att komma till den. den hittar du här: https://malmo.se/busskurer

Det finns även en sida med svar på frågor som du kan tänkas ha. Klicka här för att komma till den.

Vi hoppas på ett snabbt och smidigt byte.

Vid ytterligare frågor om bytet, kontakta Malmö stad.