Trafikverket genomför flera stora arbeten

2022-11-21

Den 1 maj startar Trafikverket flera sedan länge planerade och välkomna arbeten på den skånska järnvägen.

Den 1 maj startar Trafikverket flera sedan länge planerade och välkomna arbeten på den skånska järnvägen.

Banarbetena kan ställa till det i tågtrafiken. Inte minst påverkar fyrspårsbygget mellan Arlöv och Flackarp trafiken mellan Malmö och Lund eftersom Trafikverket måste begränsa antalet tåg på sträckan. Dessutom sker ett flertal andra arbeten parallellt vilka även de påverkar tågtrafiken såväl i norra som i södra Skåne. Bland annat stängs Lommabanan helt under tiden som nya stationer för Pågatågen byggs på sträckan.
Öresundstågen ersätter de på grund av banarbeten inställda Pågatågen mellan Helsingborg och Malmö. Dessutom förlängs tågen på de avgångar där det är möjligt.

Vi skriver om våra kommande och pågående banarbeten här:
Klicka här för att komma till vår sida om banarbeten.

I Skånetrafikens app och här på hemsidan får du löpande uppdaterad information om din resa.
Klicka här för att söka din resa.