Fortsatt fordonsbrist hos Skånetrafiken serviceresor

2019-02-01

Vi har tidigare informerat om att Skånetrafiken serviceresor har fordonsbrist på grund av ett uppsagt avtal.  Leverantören som vi har sagt upp avtalet med har stora ekonomiska problem. De har i sin tur varit underleverantör till ett annat trafikbolag som vi på Skånetrafiken har avtal med. Detta påverkar oss och vår kapacitet. Vi arbetar för närvarande hårt för att lösa situationen. Samma uppmaning gäller som vi tidigare informerat om. Du som redan har en förbokad resa rekommenderar vi att se över möjligheterna för att ordna egen transport eller använda den allmänna kollektivtrafiken. Du har även möjlighet att nyttja ledsagare utan extra kostnad. Situationen kan även komma att påverka närtrafik och anropstyrd trafik.

 

Frågor? Kontakta kommunikationsansvarig för serviceresor: jennie.hohenthal@skanetrafiken.se