Rökfritt på Trelleborg C

2017-04-06

Den 5 april infördes rökförbud i banhallen på Trelleborg C. Förbudet gäller den del av perrongen som är under tak. Som följd av förbudet plockas askkopparna bort och väktare kommer även att se till att rökförbudet följs.

Förbudet införs på grund av återkommande klagomål från personer som besväras av röken samt nedskräpning med fimpar.

Läs gärna mer på Trelleborg kommuns hemsida.