Ansök om riksfärdtjänst i god tid inför julen 2017

2017-10-05

Behöver du riksfärdtjänst under julhelgen 2017? Tänk på att ansöka i god tid.

Senast den 15 november behöver vi ha din skriftliga ansökan. Ansökan ska vara komplett med uppgifter om aktuellt hälsotillstånd samt uppgifter om resmål, datum och klockslag. Ansöker du senare finns en risk att resan inte kan anordnas.

Resa med allmän kollektivtrafik
Du som reser med buss, tåg, flyg eller båt bokar själv din resa och om du har behov av ledsagare även dennes resa. Om du har rätt till riksfärdtjänst, beviljas ersättning enligt riksfärdtjänsttaxan. Ansökan måste beviljas innan resans genomförande för att få rätt till ersättning.

RIAK (Resa I Annan Kommun)
Det går bra att resa i den kommun du besöker. Om du behöver biljetter för att resa färdtjänst i den kommun du rest till (så kallade RIAK biljetter), kontakta Skånetrafiken Serviceresor för beställning.

Du hittar ansökningsblankett för riksfärdtjänst på www.skanetrafiken.se/fardtjanst.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Serviceresors kundtjänst på telefon 0771-77 44 33.