Nytt regelverk för serviceresor

2022-11-21

I våras tog Regionfullmäktige beslut om ett nytt regelverk för serviceresor. Förändringarna börjar gälla från och med 1 oktober.

I våras tog Regionfullmäktige beslut om ett nytt regelverk för Serviceresor. Förändringarna börjar gälla från och med 1 oktober.
Syftet med förändringarna är att förtydliga och lämna mindre utrymme för tolkningar, så att kvalitén på service till kunder, hälso- och sjukvård samt omsorg ökar.
För dig som reser med serviceresor är en av de viktigaste förändringarna hämtningstiden. Du och eventuella ledsagare och/eller medresenärer, ska vara beredd att resa från 5 minuter innan avtalad tid, fram till 15 minuter efter avtalad tid.
Läs mer under punkt 4.6. i regelverket.
Andra viktiga förändringar för dig som reser med färdtjänst eller sjukresa är:

Färdtjänst

  • Att resa färdtjänst - Färdtjänstområdet omfattar enbart Skåne och inte angränsande kommuner. Läs mer under punkt 4.4.

Sjukresa

  • Adress – sjukresa ges till eller från folkbokföringsadress i Skåne. Om ett sjukreseintyg styrker att resenären inte kan vistas i sin bostad eller av medicinska skäl inte kan ta sig dit medges resa till annan adress. Detsamma gäller vid dialysbehandling. Resa till annan adress medges alltid om den är kortare än till folkbokföringsadressen. Övriga vistelseadresser medges inte. Punkt 5.1.
  • Resor som inte omfattas - resor till kommunala korttidsboenden utanför den kommun där resenären är folkbokförd. Punkt 5.1.
  • Intyg och individuella föreskrifter – sjukreseintyg utfärdas  av legitimerad sjukvårdspersonal inom Region Skåne och Skånes kommuner. Punkt 5.2.1.
  • Sjukresor utanför Skåne - resor till vård utanför Skåne ska ske med kollektivtrafik eller serviceresefordon. Resor med egen bil ersätts enbart i särskilda fall och om ansökan godkänts av Skånetrafiken i förväg. Punkt 5.3.2.

Hela regelverket hittar du här.