Punktliga och populära pågatåg

2020-07-10

Pågatågen har en stadig resandeutveckling över tid och har ökat med 1,8 procent i antalet resor jämfört med motsvarande period 2018. Det förklaras bland annat av nya fordon och en starkt förbättrad punktlighet.

- Punktligheten för Pågatågen har fortsatt gått uppåt och ligger i genomsnitt på 92 procent i mars månad. I topp ligger Västkustbanan (Helsingborg-Lund-Malmö) som ligger på 97 procent vilket är den bästa punktligheten sedan juli 2016, säger Linus Eriksson.

Resorna med Öresundstågen har ökat med 1,9 procent och är återigen på samma nivåer som 2015 i antalet resande över Öresundsbron. Punktligheten är 88 procent vilket är det bästa sedan mars 2017.

- I mars sålde vi nästan 8000 periodkort till Danmark, men det är fortfarande färre än vad vi sålde i mars 2015, alltså före ID-kontrollerna infördes. En fungerande arbetspendling och arbetsmarknad är avgörande drivkrafter för utveckling av Öresundsregionen, men jag vill påstå att den fortfarande bromsas av att ID-kontroller som fördröjer den dagliga pendlingen, avslutar Linus Eriksson.