Platsbiljett för resor i Danmark

2020-12-10

Från och med måndag 11 maj behöver du som reser med Öresundståg från Kastrup och vidare i Danmark ha en platsbiljett. Platsbiljetten är gratis och du kan hämta den i DSB:s app eller i någon av DSB:s biljettautomater. De nya reglerna införs för att motverka trängsel i kollektivtrafiken.
Sträckan Köpenhamns flygplats-Helsingör kräver platsbiljett på båda hållen. Sträckan Köpenhamns flygplats-Malmö kräver ingen platsbiljett på något håll.
Du hämtar enklast din platsbiljett genom att söka din resa i DSB:s app och välja en platsbiljett för just den avgången.
På DSB:s hemsida finns mer information.

Det finns i dagsläget inga planer på att införa samma system i Skåne. Vi räknar en stor mängd avgångar varje dag och upplever inte att vi har något generellt problem med trängsel. Dessutom hade det krävts teknisk utveckling.
Vill du veta hur trångt det är på tågen över till Danmark så har vi gjort en sida där vi varje vecka redovisar detta.
Här kan du se ett genomsnitt av hur många som reser på varje morgonavgång över bron.