Påminnelse om nya rutiner för intyg vid sjukresor

2018-11-09

Sedan den 1 juli 2018 har vi förtydligat de regler som gäller när en resenär ska resa till vården med ett serviceresefordon. Numera kan du bara göra en sådan resa om du har fått ett intyg av vården. Detta gäller inte dig som är färdtjänstberättigad eller är över 85 år.

Om du behöver göra en akut inresa bokar och betalar du din resa på egen hand och begär ersättning i efterhand. Det innebär att det fungerar på samma sätt som för sjukresor med buss, tåg eller privat bil.

Enbart du som är färdtjänstberättigad eller över 85 år kan boka resan hos vår beställningsmottagning eller, för folkbokförda i Malmö, hos Malmö Serviceresors beställningscentral.

Arbetar du inom vården?

Som vårdpersonal bokar du sjukresa i första hand hjälp av vår webbokning. Om resan inte går att boka via webbokning kan du ringa vår beställningsmottagning. Då ska det finnas ett webbintyg  som styrker kundens medicinska behov. Vid en sådan bokning ska den som bokar uppge namn och RSID-nummer. Ambulanspersonal kan boka även om intyg saknas, men då ska Rakelnumret uppges. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst serviceresor på 0771-77 44 33 eller kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se